UZ

Ivančica

OŠ Ivana Filipovića

Osijek

Učenička zadruga Ivančica OŠ Ivana Filipovića Osijek osnovana je 19.11.2014. godine.

Sekcije koje smo organizirali: Rukotvorine Kreativci-reciklirci, Mladi tehničari, Komposište Iz retfalačkih vrtova, Školski vrt, Biblijski vrt, Produženi boravak.

Posebno smo ponosni na školski vrt koji je 2015. godine proglašen najljepšim školskim vrtom.

Imamo vlastito komposište, uzgajamo lavandu i tikvice koje zatim tradicionalno izlažemo u rujnu na Sajmu tikvica u GČ Retfala. Recikliramo plastične i staklene posudice i boce koje oslikavamo te odbačene majice, vunu, kao materijale koje koristimo pri izradi nakita i broševa.