Search
Close this search box.
Previous slide
Next slide
Ovogodišnja, 12. ljetna škola učeničkog zadrugarstva održana je od 8. do 14. srpnja u Klesarskoj školi u Pučišćima na Braču. Polaznici Ljetne škole bili su učenici osnovnih i srednjih škola iz Zagrebačke županije, ukupno 29 polaznika, u pratnji tri voditeljice i tri djelatnika HSUZ-a. Smještaj za polaznike bio je organiziran u učeničkom domu u sklopu Klesarske škole unutar koje su bile organizirane sve radionice i aktivnosti kao i prehrana polaznika. Tijekom sedmodnevnog boravka, za polaznike su bile organizirane sljedeće

Svi programi Hrvatskog saveza učeničkog zadrugarstva financiraju se od strane Hrvatske zajednice tehničke kulture iz namjenskih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja za programe javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi.