UZ

Mravci-znalci

OŠ "Dr. Franjo Tuđman"

Beli Manastir

Povijest učeničkog zadrugarstva u OŠ Dr. Franjo Tuđman seže u daleke pedesete i šezdesete godine prošloga stoljeća. Tadašnji su zadrugari, uz pomoć stručnjaka iz lokalne zajednice, posadili i uredili prekrasan i prostran vrt oko školske zgrade. Proizvodili su tipične baranjske poljoprivredne kulture na udaljenom školskom zemljištu. Zadruga je s godinama prestala s radom, a cjelokupna dokumentacija o radu zadruge, slijedom niza godina neaktivnosti, kao i ratnih zbivanja u Baranji, nije dostupna. U proljeće 2012. ponovno je zaživjela ideja za osnutak učeničke zadruge koja je službeno provedna u djelo 25. svibnja 2012. godine, a nova zadruga nazvana je Mravci-znalci.

Mravci-znalci predstavljaju podsustav izvannastavnih aktivnosti unutar škole u koji se učenici, osoblje škole, roditelji i vanjski suradnici uključuju prema vlastitim interesima. Članovi svojim radom u zadruzi daju dublji smisao odgojno-obrazovnom radu kroz kvalitetno korištenje slobodnoga vremena. Jedinstveno zaokružena organizacijska struktura zadruge njeguje postavke socijalnog poduzetništva u radu s djecom osnovnoškolskog uzrasta, a omogućuje stjecanje i primjenjivanje znanja iz ekološkog, etnološkog, umjetničko-kreativnog područja i područja medijske kulture. Učenicima je omogućeno izražavanje ideja pri osmišljavanju proizvoda i usluga, rad na stvaranju gotovog proizvoda, plasiranje na tržište i praćenje postignutih rezultata. Način rada, koji djelomično podsjeća na rad jedne dječje udruge ili tvrtke, postupno razvija poduzetničke kompetencije kod djece kroz upoznavanje i primjenjivanje temeljnih ekonomskih kategorija i poduzetnički osmišljene organizacijske strukture.

U rad zadruge od školske godine 2013./2014. uključeno je čak 17 izvannastavnih aktivnosti koje su imenovane podskupinama. Prema području svoje djelatnosti podskupine su grupirane u sljedećih pet glavnih skupina:

  1. Eko skupina (List, Eko-zeko, Prirodnjaci, Biljni tim, Baranjski biljni pripravci, Mali zeleni)
  2. Etno skupina (Vezilje, Folklor)
  3. Medijska skupina (Školski mravinjak, Mali novinari, Kazlišna družina)
  4. Umjetničko-kreativna skupina (Artisti, Mravci kreativci, Dizajneri, Origami, Kreativni zmajevi)
  5. Financijska skupina

Proizvodi zadruge većinom nastaju u prizemlju škole gdje se nalazi zadružna učionica koja služi kao radionica za proizvodnju i izradu raznih vrsta ukrasno-uporabnih predmeta i ekoloških proizvoda. Zadruga svakom novom godinom nastoji unaprijediti svoj rad i proizvodnju.

Trenutna područja rada zadruge: uzgoj sadnica raznih biljaka, proizvodnja lumbrihumusa, proizvodnja domaćih sokova i raznih biljnih pripravaka od tipičnih baranjskih kultura, vezenje i pletenje, folklor, proizvodnja baranjskih suvenira i aktivan rad na očuvanju i promicanju baranjske kulturne i prirodne baštine, proizvodnja ukrasno-uporabnih predmeta (većinom od recikliranih materijala), proizvodnja pletenih košara od papira, unaprijeđenje odgojno-obrazovne ekologije u školi, dizajn (interijera, modni i grafički), medijska kultura i promotivne aktivnosti (novinarstvo, film, kazalište, fotografija), upravljanje financijama (računovodstvo)…

Nositelji proizvodnje su Eko, Etno i Umjetničko-kreativna glavna skupina, dok praćenje cjelokupne djelatnosti zadruge i promotivne aktivnosti odrađuje Medijska skupina. Njezini novinari i snimatelji marljivo najavljuju, bilježe u ljetopis zadruge i medijski poprate svaku aktivnost, a kazališna djelatnost zadruge dotiče se u određenoj mjeri i dječjeg poduzetništva u kulturi. Za vođenje zadružnog računovodstva, statističke i analitičke obrade podataka i prihoda, razne procjene te pisanje svih potrebnih izvješća zadužena je Financijska skupina.

Održavanju velikog školskog parka, vanjskog vrta i unutarnjeg vrta; atrija zvanog Kocka, značajno doprinosi Eko skupina učeničke zadruge čime pomaže ostvarenju programa Eko-škole. Škola pripada III. generaciji Eko-škola u RH, a od 2013. kao potvrda ustrajnosti i trajnog opredjeljenja za odgoj i obrazovanje za okoliš uručen joj je Zlatni certifikat Eko-škole čime postaje Eko-škola mentor. Iste godine škola je primila nagradu za Najljepše obnovljen vrt na području od posebne državne skrbi.

Zadruga posebnu pažnju posvećuje promicanju zajedništva i prijateljstva kroz timski rad, promicanju očuvanja prirodne i kulturne baštine Baranje te kreativnog izražavanja kroz razne likovno-umjetničke tehnike i različite medije. Specifičnost Zadruge je veća mogućnost integracije učenika redovne nastave i učenika s posebnim potrebama iz Posebnih odjela koji postoje u školi. Učenici Posebnih odjela članovi su zadruge unutar tri zadružne izvananstavne aktivnosti.

Broj članova trenutno je veći od 200, a zadruga se trudi biti aktivni član svoje lokalne zajednice te zasad ostvaruje uspješnu suradnju s nizom javnih tijela, udruga i ustanova. U svojoj prvoj godini rada zadruga je postavila temelje za tradicionalno održavanje dvaju vlastitih sajmova godišnje: Božićni sajam pod nazivom Mravomraz i Proljetni sajam koji se održava u zadnjem tjednu mjeseca svibnja na Dan škole. Također, u suradnji s Centrom za kulturu Grada Belog Manastira, zadruga održava manifestacijuTjedan medijske kulturete sudjeluje u provedbi ili organizaciji brojnih događanja u lokalnoj zajednici.

Mravci-znalci su tim koji želi biti prepoznatljivi član svoje lokalne zajednice i želi omogućiti stjecanje životno korisnih znanja i vještina svojim članovima!
Naša krilatica: Mudre glave, vrijedne ruke – nema muke!
Voditeljica: Ivana Čavar
 E-mail: mravci.znalci@gmail.comTel: 031703780 / 031703781  Fax: 031701460
web škole: os-drftudjman-beli-manastir.skole.hr