UZ

Sova

SŠ Josipa Kozarca

Đurđenovac

Učenička zadruga Sova je osnovana je 7. travnja 2015. Školski odbor je na sjednici održanoj 24. ožujka 2015. Donio odluku o osnivanju učeničke zadruge.
Cilj naše zadruge je njegovanje tradicijskih zanata kao važnog dijela tradicionalnog naslijeđa, poticanje kreativnosti i timskog rada, stjecanje radnih navika, ali i razvijanje svijesti o očuvanju prirode. Rad u zadruzi se očituje kroz tri etape, a to su planiranje, proizvodnja te izložba i prodaja radova. Svoje radove izlažemo na školskim i drugim izložbama te prodajnim izložbama u školi i gradu. Zadruga je uključena u brojne humanitarne akcije i projekte te akcije čišćenja okoliša i prikupljanja plastične ambalaže i starog papira koji doniramo Dječjem vrtiću.

Zadruga je organizirana u četiri sekcije:

• Stolarska sekcija – voditelj Goran Pavlić – članovi stolarske sekcije su polaznici stolarske i bačvarske struke koji na svojim satima praktične nastave u školskoj radionici izrađuju različite uporabne i dekorativne predmete za kućanstvo

• Metalska sekcija – voditelj Senad Becker – članovi metalske sekcije su polaznici svih struka iz sektora strojarstva, oni na satima praktične nastave u školskoj radionici izrađuju različite predmete, uređaje i alate, te održavaju i popravljaju strojeve za održavanje okoliša škole

• Šumarska sekcija – voditeljica Sanja Medenica – članovi sekcije su polaznici šumarske struke koji izrađuju ekološke proizvode od neobrađenog drveta i šumskih plodova, pored toga oni održavaju zelene površine oko škole i proizvode kiseli kompost za uzgoj acidofilnih vrsta

• Kreativna sekcija – voditeljica Nikolina Azenić Krstić – članovi su učenici prvih razreda, oni proizvode iz stolarske i metalske radionice dovršavaju i dodatno ukrašavaju, te izrađuju različite rukotvorine od prirodnih materijala


Voditeljica zadruge: Vanesa Topalović