Search
Close this search box.

UZ

Tinka

OŠ "Tin Ujević"

Osijek

Učenička zadruga Tinka pri OŠ Tin Ujević Osijek osnovana je 21. rujna 2015. Sjedište Zadruge je u školi, u Opatijskoj 46.

Tinki su trenutno aktivne tri kreativne skupine: fotografi, likovnjaci, mali likovnjaci, kulinarska sekcija i sekcija čuvara baštine, a namjera nam je proširiti svoje područje rada i na sekciju povrtlara.

Članstvo Zadruge čine 64 stalna člana, 13 nastavnika stalnih članova, a u povremenom članstvu je 25 učenika, nastavnika, roditelja i vanjskih suradnika.

Neki od najvažnijih ciljeva Zadruge su:

• Razvijati kulturu rada i stvaralački odnos prema radu,
• Razvijati estetske osobine i kreativnost učenika, 
• Razvijati (kod učenika) osjećaj za inovativnost, poduzetnost i konkurentnost,
• Smisao za međusobnu suradnju i poštovanje,
• Osposobiti učenike za edukaciju drugih učenika i nastavnika, te za tržišno predstavljanje proizvoda.

Tijekom cijele šk. godine uključeni smo u humanitarnu djelatnost prikupljanja plastičnih čepova (za pomoć Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma) i praznih baterija, akciju prikupljanja starog papira, eko akciju čišćenja školskog dvorišta, bili smo dio hvalevrijedne akcije Teh maratonSajma cvijeća i seoskog turizma u Dalju, a u suradnji s Udrugom gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije nastupali smo na priredbi Betlehemsko svjetlo. Iznimno smo ponosni na organiziranje božićnih i uskrsnih sajmova unutar prostora školskog dvorišta, ali i na prometnim lokacijama gradske četvrti Jug II te u Tvrđi u sklopu Adventa, jer su u izradu proizvoda za sajam osim učenika bili uključeni i roditelji, bake, vanjski suradnici te ostale kolege učitelji. Na tim se kreativnim radionicama širio duh zajedništva i međusobne tolerancije.

Na Županijskim smotrama učeničkih zadruga Osječko-baranjske županije predstavljamo se s nakitom od starih majica: ogrlicama, broševima, narukvicama i trakica za kosu.        

         
Voditeljica zadruge: Mirjana Jerković


Učenička zadruga Tinka
OŠ „Tin Ujević“
Opatijska 46
31000 Osijek
Telefon: 031/561 210
e-mail: dunja.kasac@gmail.com
http://os-tujevic-os.skole.hr/