UZ

Jelisavac

OŠ Ivana Brnjika Slovaka

Jelisavac

Učenička zadruga Jelisavac osnovana je 29. rujna 2011. godine. U rad zadruge uključeni su mladi zadrugari i voditelji sekcija, Uprava zadruge, Zadružni odbor  i ostali članovi iz vijeća učitelja, roditelji kao i drugi vanjski i podupirući članovi.

Cilj naše zadruge je okupiti što veći broj učenika koji svojim radom i aktivnostima zadovoljavaju svoje interese i potrebe, primjenjuju znanja i stječu radne navike. U zadruzi učenici razvijaju poduzetničke vještine kao što su inovativnost, kreativnost, upornost, sposobnost prezentacije i timski rad. Također, upoznavaju nove tehnike kreativnog izražavanja te stvaranje preduvjeta za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini. Rad u zadruzi se očituje kroz tri etape, a to su planiranje, proizvodnja te izložba i prodaja radova. Svoje radove izlažemo na školskim i drugim izložbama te prodajnim izložbama i sajmovima u školi, gradu i županiji. Želimo kod učenika probuditi svijest o nužnosti i vrijednosti rada za svakodnevni život.

Unutar zadruge djeluje šest sekcija: DomaćinstvoRučni radCvjećariLikovnjaciDrotarstvo i Rukotvorine.

Cilj sekcije Domaćinstvo je pripremiti učenike za svakodnevni život kroz različite aktivnosti (izrada predmeta korisnih u kućanstvu, priprema jednostavnih obroka i njihovo posluživanje, čuvanje namirnica). Voditeljica sekcije je učiteljica Iva Pavlović.

Cilj sekcije Ručni rad je poučiti učenike starim vještinama izrade rukotvorina i očuvanje tradicionalnih vrijednosti kroz aktivnosti kao što su pletenje, vezenje i kukičanje. Voditeljica sekcije je učiteljica Irena Dujmović.

Cilj sekcije Cvjećari je razvijanje ljubavi prema cvijeću i vrijednostima koje je stvorio čovjek svojim radom kroz aktivnosti kao što su: priprema zemlje za sadnju, sadnja i uzgoj ukrasnog bilja te pripremanje za upotrebu i prodaju. Voditeljica sekcije je učiteljica Mirjana Kučić.

Cilj sekcije Likovnjaci je stjecanje likovno estetskih i uporabljivih znanja te razvijanje sposobnosti i vještina u likovnom izražavanju, odnosno vizualnoj  komunikaciji. Voditeljica sekcije je učiteljica Andrea Panjaković.

Cilj sekcije Drotarstvo je upoznati učenike s tradicionalnom vještinom koja je postala dio nacionalnog identiteta Slovaka te poučavanje učenika vještinama izrade rukotvorina pomoću žice. Voditeljica sekcije je učiteljica Đurđica Ivanović.

Učenici uključeni u rad sekcije Rukotvorine stječu znanja o izradi različitih predmeta od jednostavnog pribora i materijala te tako razvijaju vještinu rada rukama kao i razvijanje radnih navika i kreativnosti. Voditeljica sekcije je učiteljica Marija Hmura.

Kontakti:
E-mail: os-jelisavac-002@skole.htnet.hr
T: 031/ 605 – 011

Web: os-ibslovak-jelisavac.skole.hr