Search
Close this search box.

O nama

Hrvatska udruga učeničkog zadrugarstva (HUUZ) osnovana je u lipnju 2006. godine i kao neprofitna pravna osoba članica je Hrvatske zajednice tehničke kulture (HZTK), a 2022. godine mijenja svoje ime u Hrvatski savez učeničkih zadruga – HSUZ.

Hrvatski savez učeničkih zadruga:

* radi na razvitku i promicanju hrvatskog učeničkog zadrugarstva te njeguje dugu i bogatu tradiciju učeničkog zadrugarstva u Hrvatskoj
* suorganizator je županijskih, međužupanijskih i državnih smotri učeničkih zadruga Republike Hrvatske
* provodi program obrazovanja i osposobljavanja voditelja i suradnika učeničkih zadruga
* organizira nakladničku djelatnost u području učeničkog zadrugarstva
* povezuje i usmjerava rad učeničkih zadruga te potiče razvoj, suradnju i umrežavanje učeničkih zadruga i razvitak međužupanijske suradnje u učeničkom zadrugarstvu
* osigurava stručnu pomoć učeničkom zadrugarstvu
* surađuje s nadležnim tijelima države i jedinicama područne i lokalne samouprave u svrhu zastupanja interesa i promidžbe učeničkog zadrugarstva.

Sve ove aktivnosti Hrvatski savez učeničkih zadruga provodi sa ciljem stvaranja pozitivnog odnosa učenika prema radu i pozitivne poduzetničke klime u školama.

Učeničke zadruge djeluju pri osnovnim i srednjim školama te posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama kao jedine proizvodne izvannastavne aktivnosti.
Učeničke zadruge bave se poljoprivrednom proizvodnjom, izradom uporabnih i ukrasnih predmeta, njeguju narodno umijeće, rukotvorstvo i stare zanate.
U učeničkim zadruga odvija se konkretan proizvodni rad, stvaraju se proizvodi koji imaju uporabnu i tržišnu vrijednost.

Radom u učeničkoj zadruzi:

* razvijaju se i njeguju radne navike i sposobnosti, poduzetničke vještine, odgovornost, inovativnost, kreativnost, samostalnost, ali i potreba za suradnjom, kao bitne sastavnice stvaralačkog odnosa prema radu
* pridonosi se prijenosu znanja iz nastave u praktične djelatnosti zadruge i obrnuto, znanja iz rada u zadruzi u nastavu
* potiče se samostalno-istraživačko učenje
* učenici razvijaju ljubav prema prirodi i vrijednostima koje je čovjek stvorio svojim radom te svijest o nužnosti očuvanja ravnoteže u prirodi i zaštiti okoliša
* omogućava se najveći mogući razvitak sposobnosti učenika te spoznaja vlastitih sklonosti
* učenici se pripremaju na izbor školskih programa i budućeg zanimanja
* djeluje se na sprječavanju društveno neprihvatljivog ponašanja.

Škole s projektima učeničke zadruge predstavljaju primjere dobre prakse u razvoju poduzetništva.

Naš tim

Picture of Blanka Horvat, dipl. ing. agr.

Blanka Horvat, dipl. ing. agr.

Glavni tajnik

Picture of Martina Švarbić, dipl. ing.

Martina Švarbić, dipl. ing.

Pomoćnik tajnika za administrativne poslove

Picture of Domagoj Bajtal, prof. soc.

Domagoj Bajtal, prof. soc.

Stručni suradnik