UZ

Dalya

SŠ Dalj

Dalj

Na temelju članka 39 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (Narodne novine broj 87/2008) te na temelju Statuta škole, Školski odbor Srednje škole Dalj donio je na sjednici 13. travnja. 2007. godine  odluku o osnutku Učeničke zadruge Dalya.

Učenička zadruga Dalya je dragovoljna i interesna učenička organizacija, koja je član Učeničkog zadrugarstva Hrvatske. Predstavlja radno proizvodnu organizaciju u koju su pored učenika uključeni nastavnici škole, roditelji i članovi lokalne uprave i samouprave. Učenici uključeni u zadrugu kroz 10 različitih sekcija, pod vodstvom nastavnika mentora, razvijaju svoje interese i sposobnosti te stječu, produbljuju i primjenjuju biološka, tehnička , gospodarska, društvena i srodna znanja iz područja vezanih za cjelokupni proizvodni proces, od njegovog planiranja do tržišnog i drugog načina vrednovanja rezultata rada. Vizija je učeničke zadruge Dalya napraviti zaokret od tradicionalnog načina prenošenja znanja i spoznaja prema razvoju specifičnih znanja i vještina koje će učenicima  omogućiti djelovanje, rad i život u suvremenom društvu. Učenje putem zadrugarstva je novi model u suvremenom obrazovanju koji stavlja na iskušenje ne samo nastavnike već i učenike.
Učenička zadruga Dalya želi da iz škole i zadruge izađu učenici poduzetnici, učenici koji će biti sposobni pokrenuti neke aktivnosti radi postizanja određenog cilja, uz preuzimanje rizika i odgovornosti.

Ciljevi i zadaci  koji omogućavaju ispunjenje vizije jesu:
• Razvijanje pozitivnog odnosa prema radu
• Povezivanje nastave s proizvodnim i drugim društveno korisnim radom
• Stvaranje boljih uvjeta za život i rad u školi
• Ostvarivanje dobiti i raspodjela dobiti sukladno Pravilima učeničke zadruge
• Razvijanje svijesti o timskom radu i međusobnom pomaganju
• Stjecanje znanja za samostalno stvaralaštvo
• Razvijanje svijesti o načinima i potrebama očuvanja prirode


Cjelokupno poslovanje zadruge obuhvaća 10 različitih sekcija,baziranih na poljoprivrednoj proizvodnji. Svakom sekcijom zadruge upravlja nastavnik mentor koji svojim iskustvom pomaže u usavršavanju manje iskusnih učenika te ih priprema za buduće tržište rada. Početkom školske godine svi nastavnici mentori se sastaju kako bi kompletirali cjelokupni Godišnji plan i program rada, sastavili Školski kurikulum učeničke zadruge i međusobno uskladili svoje ciljeve. Godišnjim planom i programom zadruge utvrđuju se aktivnosti, njihovi nositelji i vremenik aktivnosti.  Tako je jedna od važnijih aktivnosti  obvezno mjesečno usavršavanje svih članova zadruge koje vode stručnjaci iz pojedinih nastavnih područja. Tim putem želimo učenike poljoprivrednih zanimanja temeljito upoznati sa osnovama poduzetništva, osnivanjem poduzeća, prezentacijskim vještinama, govorništvom i slično. Takvi učenici imaju znanja i vještine iz segmenta poljoprivredne struke, ali im nedostaje ekonomski dio. 
Nakon kompletiranog Plana i programa rada za nadolazeću školsku godinu slijedi raspisivanje natječaja za posao za radna mjesta direktora. Direktori sekcija biraju se iz redova učenika, a pravo prijave na natječaj imaju svi učenici škole bez obzira na zanimanje koje su upisali. Od prijavljenih kandidata se očekuje komunikativnost, spremnost na timski rad i preuzimanje rizika, inovativnost i kreativnost, a kandidati se biraju na temelju obavljenog razgovora za posao na kojem su prisutni potencijalni direktor, tajnik, voditelj zadruge i mentor odgovarajuće sekcije. S odabranim učenikom direktorom potpisuje se ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju jedne školske godine. Po isteku ugovora , učenik direktor može se prijaviti sljedeće školske godine na isto ili neko drugo radno mjesto. Dobrovoljno se prijavljuju na radno mjesto u onoj sekciji koja najviše odgovara njihovim interesima i željama. Tako se dobiva prohodnost i cirkulacija učenika. Iskustvom se dokazalo da učenici, kako sazrijevaju, apliciraju za zahtjevnija radna mjesta.

Učenici direktori promatraju se kao cjelovite ličnosti koje planiraju, stvaraju i odlučuju. U sklopu svojih zaduženja dužni su voditi mjesečnu evidenciju o odrađenom poslu u sklopu zadruge, koju zadnji radni dan u mjesecu ovjerava nastavnik mentor svojim potpisom i dostavlja voditelju učeničke zadruge. Voditelj zadruge na  temelju mjesečne evidencije obračunava plaću za učenike. Prema Pravilima Učeničke zadruge mjesečno mora biti  minimalno 12 odrađenih sati kako bi se mogla isplatiti plaća učenika direktora. Učenici se pored stručnih usavršavanja u školi, redovno vode i na stručne ekskurzije kako bi se dodatno proširilo njihovo znanje. Ove školske godine posjetili su najsuvremeniju farmu muznih krava u Hrvatskoj, Malu Branjevinu u vlasništvu Žita d.o.o., kao i Hrvatsku udrugu poslodavaca. Pored toga učenici će ove godine posjetiti i Poljoprivredni sajam u Novom Sadu.
 Temelj uspjeha učeničke zadruge Dalya je dobra organizacijaka strukutra koja se temelji na principu poslovanja „učenik (direktor) – nastavnik (mentor)“.
Ova struktura podrazumijeva da i nastavnici i učenici moraju biti aktivni te motivirani za različite izazove koji se neizbježno pojavljuju. Od učenika se zahtijeva da poduzmu  čvrste i velike korake, kao što je to slučaj u bilo kojem pravom poduzeću, i tada je poželjno imati uz sebe dobrog mentora na kojeg se može osloniti te dobiti adekvatan savjet. Mentori sa svojim iskustvom nastoje učenicima otvoriti cijeli novi svijet. Rezultat toga je da učenici otkriju kako velike stvari i veliki koraci poput traženja kupaca, dobavljača i načina promoviranja, ipak nisu tako teška stvar kako im se na početku činilo. Učenici direktori imaju redovite sastanke tijekom cijele školske godine na kojima se detaljno analizira cjelokupno poslovanje, raspravlja o novim idejama i načinima rješavanja određenih problema. Na sastancima su redovno prisutni i mentori u ulozi promatrača i eventualnog savjetnika. Ovaj način poslovanja omogućava pripremanje učenika za poslovne aktivnosti koje ih čekaju u budućnosti.
U sklopu zadruge proizvode se alkoholna i bezalkoholna pića na bazi jagode, kruške, jabuke, kajsije i višnje, pekmez i slatko od jagode, kajsije i višnje, lavanda, eterična ulja od lavande i med. Najpoznatiji proizvod Zadruge  je vino od jagode, dobitnik nagrade za Naj proizvod na Državnoj smotri učeničkih zadruga.

Predmet poslovanja zadruge Dalya je poljoprivredna proizvodnja, kao što je vidljivo iz sheme br.1. Uglavnom prevladavaju sekcije iz područja poljoprivrede koje pokrivaju široki spektar tradicionalnih autohtonih proizvoda domaćih seoskih gospodarstava. Baza naših proizvoda jest jagoda kao zaštitni simbol zadruge.
Bitna karakteristika učeničkog zadrugarstva leži u svojstvu dobrovoljnosti. Učenici svojom voljom odlučuju hoće li se pridružiti u radu učeničke zadruge ili ne.

Pored učešća na županijskim, međužupanijskim i državnim smotrama zadruga, učenička zadruga Dalya redovno je prisutna i na lokalnim sajmovima i smotrama. U suradnji s Turističkom zajednicom Općine Erdut u mogućnosti je sudjelovati i na većim sajmovima u regiji, poput Proljetnog sajma u Osijeku i sajma Agro Zemlja Bizovac. Dobru suradnju zadruga ostvaruje i s Općinom Erdut, koja kako savjetodavno tako i financijski pomaže rad učeničke Zadruge, komunalnim poduzećem Čvorkovac kao i s Erdutskim vinogradima.


Voditeljica zadruge: Lidija Jagodić
web adresa škole: http://ss-dalj.skole.hr