UZ

Škurinjko

OŠ Škurinje Rijeka

Rijeka

Učenička Zadruga “Škurinjko” osnovana je 2002. god. i djeluje u OŠ Škurinje, Rijeka. Obnovljena je 2012. god. nakon kratkog prekida. Ime Zadruge proizlazi iz naziva Škurinje koji je ujedno i naziv škole.

Rad Zadruge temelji se na keramičkoj proizvodnji, to jest na radu keramičke sekcije.
Sekcija se sastoji od učenika starijih razreda, a povremeno se u rad Zadruge uključuju i druge sekcije- Likovna grupa, mlađi keramičari (tijekom priprema za božićni sajam i sl.).
Učenička Zadruga financira se iz sredstava škole i od prodaje vlastitih proizvoda.

Svake godine keramičari već tradicionalno sudjeluju u humanitarnim akcijama izradom keramičkih proizvoda koji se prezentiraju i prodaju na božićnom sajmu na Korzu i u školi. Sav prihod donira se raznim ustanovama, pojedincima; jedne godine Dječjoj bolnici Kantrida, jedne bivšem učeniku Škole, zatim Unicefovu projektu “Škole za Afriku” .
Prošle školske godine Zadruga je sudjelovala na projektu “Join women on the Bridge” kojim se prikupljao novac za Sigurnu kuću, također prodajom keramičkih predmeta, magneti, broševi i sl.

Jedan od ciljeva Zadruge je i estetsko uređenje Škole, pa su 2008/09. učenici radili na mozaiku u holu škole, a izradili su ga od dijelova keramike. Zatim smo i prostor ispred zbornice oplemenili reljefima fasada. Osim toga izradili smo keramičke satove za učionice čime su se školi uštedjela materijalna sredstva.

U određenim se prigodama uzvanicima, pojedincima i ustanovama koje surađuju sa školom poklanjaju keramički radovi.
U sklopu Zadruge planira se i edukacija mladih keramičara u vidu posjeta neke tematske izložbe ili ateljeu umjetnika keramičara, ukoliko nam to uvjeti dopuštaju.