UZ

Mrav

OŠ "Petar Zrinski"

Čabar

Osnovnu školu “Petar Zrinski” Čabar čini Matična škola u Čabru i 4 Područne škole u naseljima Prezid, Tršće, Gerovo i Plešce. Grad Čabar smješten je na sjeverozapadu Hrvatske u Primorsko-goranskoj županiji (Gorski kotar), uz samu granicu sa Slovenijom.

Od 1973. godine u školi djeluje Učenička zadruga “Mrav”. U početku Zadruga se bavila obnovom školskih vrtova i voćnjaka, uređenjem okoliša škole, brigom o cvijeću, nabavom školskog pribora i organizacijom kreativnih aktivnosti za učenike.

Danas Učenička zadruga “Mrav” radi u sekcijama:
1. Tradicionalni ljekoviti pripravci, sušenje voća i ljekovitog  bilja
2. Školski vrtovi, voćnjaci i  kompostiranje
3. Izrada ukrasnih i uporabnih predmeta
4.  Recikliranje papira
5.  Očuvanje baštine
6.  Foto-video grupa i tisak

Mladi zadrugari rade i na istraživačkim radovima koji se predstavljaju na državnim smotrama učeničkih zadruga. Do sada je UZ “ Mrav” predstavila istraživačke radove iz područja očuvanja baštine:
• „Znanja o baštini maštom oblikujemo u čabarske suvenire“, 2. mjesto XVII. smotra učeničkih zadruga Republike Hrvatske, Zadar 2005.
• „Cukle i cuklari iz Čabra“, predstavljeno na XVIII.  smotri učeničkih zadruga Republike Hrvatske, Šibenik 2006.
• „Šindra – očuvanje starog zanata“, 3. mjesto, XIX.  smotra učeničkih zadruga Republike Hrvatske, Trogir 2007.
• Goranska kuća – goranski suvenir,  XXI.  smotra učeničkih zadruga u Puli
• Limes – trag starih rimljana u čabarskom  kraju, XXIII.  smotra učeničkih zadruga u Opatiji.

Učenička zadruga “Mrav” sudjelovala je do sada na svim županijskim smotrama i svojim postignućima osvajala pravo nastupa na državnim smotrama.

U oblikovanju proizvoda koriste se uglavnom prirodni i ekološki materiali koji se oblikuju prema principima primjerenosti i uporabne vrijednosti. Djeca usvajaju tehnike i vještine oblikovanja gline, drva, pirografiju, čuvaju  baštinu zavičaja i uče živjeti u skladu s prirodom. U rad se uključuju i vanjski suradnici: roditelji, bake i djedovi , obrtnici, udruge, poznavatelji prirode  i vještina oblikovanja uporabnih predmeta od prirodnih materijala.

Suradnja, bogatstvo baštine i priroda oko nas glavni su pokretači rada i uspjeha u Učeničkoj zadruzi “ Mrav”.

Ravnateljica škole: Silvana Šebalj Mačkić, mag. prim. educ.

Voditeljica zadruge: Silvana Šebalj-Mačkić

e-mail školet: OS-CABAR-001@skole.t-com.hr

web adresa škole: http://os-pzrinski-cabar.skole.hr/