Search
Close this search box.

UZ

Skica

Građevinska tehnička škola

Rijeka

Učenička zadruga Skica osnovana je na sjednici Zadružnog odbora 20. listopada 2015. godine na inicijativu profesora Aktiva likovne umjetnosti i dizajna Građevinske tehničke škole Rijeka: Asje Rukavine Bikić, Branke Batričević, Tončija Peranića i Branimira Paškvana.

Rad zadruge temelji se na osmišljavanju grafičkih i likovnih rješenja u raznim likovnim i digitalnim tehnikama te izradi predmeta iz keramike, drva i kombiniranih materijala.

U svojoj kratkoj povijesti zadruga je zabilježila nekoliko javnih nastupa na sajmovima, sudjelovala u organizaciji proslava u i izvan škole, sudjelovala u performansima u javnom prostoru, ostvarila među-zadružne suradnje i bila uključena u dobrotvorni rad.

U zadruzi djeluju 6 sekcija sa ukupno 38 učenika i 4 voditelja sekcija.