UZ

Trnovčica

OŠ Antuna Branka Šimića

Zagreb

Učenička zadruga Trnovčica, osnovana je 2015. godine. Voditeljica je Jasna Petrić –  Mioč, a tajnica zadruge je Tatjana Horvat. Rad Zadruge odvija se unutar osam sekcija (oko 90 učenika), a to s: Umjetnička grupa i Likovna skupina (Jasna Petrić –  Mioč), Ekološka sekcija (Dubravka Čubrić), Mladi čuvari baštine (Tatjana Horvat, Snježana Kegel i Nela Roso), Mladi cvjećari (Ksenija Barić), Grupa mladih tehničara (Nada Perica), Karitativna skupina (Danijela Grgurev), Hrvatska kršćanska baština (Kristina Velkavrh Markić).

U 2018. godini predstavili smo rad Mladih čuvara baštine na HTV-u, na sajmu INOVA MLADI. Zadruga je osvojila zlatnu medalju za hrvatski tradicijski nakit, sudjelovali smo na Smotri učeničkih zadruga Grada Zagreba. Na Smotri smo predstavili rad Likovne skupine, Umjetničke grupe i Grupe mladih tehničara (Šimićeva slagalica – puzzle izrađene u čast pjesnika Antuna Branka Šimića). Sudjelovali smo na sajmovima u školi (zimski sajam i dva proljetna sajma). Zadruga je umjetničkim radovima i njegovanjem tradicije doprinijela projektu za Građanski odgoj i obrazovanje Čovječe pazi da ne ideš malen ispod zvijezda koji smo provodili u šk. g. 2017./2018.