UZ

ZIP – Zadrugari iz Prečkog

OŠ Prečko

Zagreb

Učenička zadruga ZIP osnovana je 2011. godine. Od tada do danas u njenim je sekcijama radilo preko 100 učenika zadrugara. Ove školske godine ima nas 72 što je oko 35 posto učenika škole.

Po čemu smo posebni?
Učenička zadruga ZIP ima slogan „Učimo radeći“ i odlikuje se nekim specifičnostima.

Bavimo se netipičnom proizvodnjom – proizvodnjom dodatnih obrazovnih materijala u elektroničkom obliku.

Naš glavni proizvod je e-slikovnica Šljunčica koja upućuje učenike na problematiku voda u Hrvatskoj i svijetu uopće. Svojim sadržajem i porukama nastoji kod učenika izazvati pozitivnu promjenu ponašanja u odnosu prema ovom važnom resursu i razviti njihovu ekološku osjetljivost.

Učenička zadruga ZIP ima pet međusobno ovisnih sekcija i realizacija gotovog proizvoda ovisi o radu svake pojedine sekcije, čime se značajno unapređuju vještine projektnog timskog rada.

– Istraživačka sekcija pronalazi i istražuje nove teme,
– literarna sekcija piše i obrađuje tekstove,
– likovna sekcija oslikava slikovnice,
– informatička sekcija koja sve to stavlja u elektronički oblik,
– tehnička sekcija koja proizvodi ambalažu i reklamni materijal.

Iako nam je cilj zadovoljiti suvremene potrebe učenika i ići ukorak s novim tehnologijama, poštujući principe i dobru tradiciju hrvatskog zadrugarstva, uz informatičku sekciju osnovali smo i tehničku sekciju u kojoj se izrađuju različiti predmeti uporabne vrijednosti i njeguje tehnička kultura te učenici uče vrijednosti rada rukama. Tehnička sekcija potpora je ostalim sekcijama jer proizvodi ambalažu i reklamne proizvode (privjeske, torbice, bedževe, narukvice, slike, plakate) za glavni zadružni proizvod: e-slikovnicu.

Jedan od prvenstvenih ciljeva učeničke zadruge je učenje putem rada i učenje za poduzetništvo čime se unapređuje jedna od kompetencija cjeloživotnog učenja – poduzetnička kompetencija.

Učenička zadruga pokretač je niza aktivnosti u školi i lokalnoj i široj zajednici.

Učenička zadruga ZIP je u ovoj školskoj godini:
– organizirala rad u pojedinim sekcijama i proizvela novi CD„Svijetlo iz mulja“, naručen od strane Zagrebačkih otpadnih voda, 
– organizirala istraživačku terensku nastavu u ZOV-u,
– organizirala prodajnu izložbu radova Zadruge u Gradskoj knjižnici Prečko,
– u  školi organizirala Dječji tjedan poduzetništva – radionice čiji je cilj izrada uporabnih predmeta koji imaju tržišnu vrijednost i njihova prodaja, u svrhu razvijanja poduzetničke svijesti i ekonomske pismenosti učenika, u kojima je sudjelovala većina razrednih odjela i njihovih učitelja,
– organizirala Priredbu za prezentaciju izrade proizvoda svih razrednih odjela koji su sudjelovali u Dječjem tjednu poduzetništva,
– organizirala u školi Sajam poduzetništva,
– sudjelovala u multilateralnom  Comenius projektu Poduzetna pedagogija = poduzetna djeca.
– priprema sudjelovanje u humanitarnoj akciji za pomoć Caritasovim kućama – Poduzetni za Uskrs
– nositelj je školskog projekta Uvođenje poduzetništva kao međupredmetne teme.

Učenička zadruga dobila je zahvalnicu Ministarstva poduzetništva i obrta za sudjelovanje u Dječjem tjednu poduzetništva i promociju poduzetništva i poduzetničkog duha.
Voditeljica učeničke zadruge: Daliborka Pavić
Tel. 01/ 3883023 Fax. 01/3886323e-mail: zip.precko@skole.hr
e-mail: os-zagreb-065@skole.t-com.hr
više o zadruzi na pročitajte na web stranici škole: www.os-precko-zg.skole.hr