Search
Close this search box.

UZ

Žuti brijeg

OŠ Žuti brijeg

Zagreb

Učenička zadruga Žuti brijeg osnovana je krajem 2015. god. na inicijativu profesora likovne kulture Rolanda Gambirože kako bi se potakla kreativnost i poduzetništvo u školi.

Prvo smo počeli sa Božićnim sajmom u školi koji je pokazao dobre rezultate i zainteresiranost učenika i roditelja. Pokazala se potreba za vlastitim štandom kako bi što lakše mogli prezentirati svoje radove i biti prepoznatljivi. Danas nas ljudi prepoznaju po našem žutom štandu i žutim zadružnim majicama na kojima je logo zadruge. U protekle tri godine bili smo vrlo poduzetni, kroz zadrugu je prošlo jako puno učenika, roditelji su sudjelovali u našoj proizvodnji ukrasnih predmeta, a nastavnici su osnovali svoje sekcije.

Od sekcija koje djeluju u našoj zadruzi, djeluju sekcije mozaik, sekcija nakit, sekcija keramika, sekcija aromaterapijaeko sekcija, a u pripremi je i Eko vrt. Sudjelovali smo i prezentirali svoje radove na info kupu, trgovačkom centru Garden Mall, županijskim smotrama učeničkih zadruga Grada Zagreba, ostvarili suradnju sa našom župnom crkvom u Novakima Granešinskim, Gradskom četvrti Gornja Dubrava, organizirali radionice, sajmove, predstave, izložbe, gostovali na TV, u novinama, sakupljali stari papir. Od sakupljenog novca kupili smo peć za keramiku, sudjelovali u humanitarnim akcijama te raznim drugim prigodama.