UZ

Badel 1966

OŠ Sesvete

Sesvete

U našoj školi djeluje Školska zadruga Badel 1966.

Njezin je rad obnovljen u školskoj godini 2005./2006. na temelju zadruge koja je djelovala pri OŠ Marijan Badel. Ideja o obnavljanju rada rodila se među učenicima i učiteljima naše škole. U njezin rad uključile su se sekcije naše škole i svojim radom obogatile svakodnevni život učenika.

Zadruga je do sada organizirala niz prigodnih akcija, izložbi te prodaja. Sredstva koja tako prikupimo koristimo za nabavku potrebnih materijala, ali i za realizaciju projekata kojima razvijamo ekološku svijest naših učenika, nas učitelja ali i svih onih koji pohode našu školu.

Svake godine izrađujemo jaslice i nakit za božićne jelke. Osim toga izrađujemo i različite ukrasne predmete od keramike, te uporabne predmete od materijala (broševe i ukrase za kosu).

Bavimo se i uređenjem naše škole jer su u Zadrugu uključene likovne te estetsko dekorativna skupina. Osim njih tu su i ekološka skupina, fotografsko skupina, mladi kemičari, mali informatičari, vezilje, mladi kemičari …

Sudjelujemo na svim važnim smotrama.

web stranica škole: os-sesvete-zg.skole.hr