Kreativni voditelji učeničkih zadruga

Sedma tema Zoom edukacija u organizaciji Hrvatske udruge učeničkog zadrugarstva pod naslovom ‘Kreativni voditelji učeničkih zadruga’, održana je 10. studenoga pred 260 sudionika. Prezentirane su tri teme koje su se, svaka na svoj način, uspješno pozabavile različitim pristupima vođenja i rada učeničkih zadruga, interesima, kreativnim izražavanjima i suradnjom te koncepcijama uspješnog vođenja. U sve tri prezentacije, bavili smo se voditeljima, odnosno njihovim pristupima u radu s učenicima – zadrugarima s ciljem usvajanja sadržaja i uspješnom realizacijom ishoda.

Prvo predavanje Kreativnost, humanitarni rad i poduzetništvo u učeničkoj zadruzi, održale su voditeljice učeničke zadruge Ban koja djeluje u Srednjoj školi Ban Josip Jelačić iz Zaprešića – Zdravka Kramarić voditeljica UZ Ban i voditeljica sekcije za keramiku, Zvonimira Špoljar, voditeljica sekcije za humanitarni rad i Anita Kola Brundić, voditeljica sekcije za računovodstvo. Voditeljice su ilustrirale rad učeničke zadruge kroz četiri projekta provedena za blagdane i praznike u prošloj školskoj godini – Božić, Valentinovo, Dan žena i Uskrs – kao primjere dobre prakse gdje su učenici izrađivali božićne kolačiće, ukrašavali staklenke, keramička srca i vjenčiće od pruća s keramičkim ukrasima. Kroz primjere realizacije ovih projekata, naslonjenih na školski kurikul te realizirane ishode postignute u radu s učenicima – zadrugarima, voditeljice su pokazale sinergiju i suradnju svih (ili većine) sekcija zadruge. Upravo je ta suradnja i uključenost dijelova/sekcija iznimno važna u ostvarivanu cilja (ishoda) kao rezultat zajedničkog rada. Kreativnost učeničke zadruge prikazana je kroz oblikovanje i ukrašavanje proizvoda, usluge pojedinih sekcija (manikiranje, friziranje, masaža), te suradnjom s lokalnom zajednicom i uključivanjem u međunarodne projekte. Kroz primjer sudjelovanja učeničke zadruge u raznim akcijama humanitarnog karaktera, ali i inicijativama pomoći u lokalnoj zajednici pokazale su kako se učenička zadruga može organizirati i uključiti u ovakve projekte i biti aktivan i koristan član lokalne, ali i šire društvene zajednice. U zadnjem dijelu predavanja, naglasak je stavljen na poduzetništvo kroz konkretne primjere u radu s učenicima ekonomskoga smjera škole u nastavi računovodstva, kalkulacije i izračuna troškova te marketinške analize i aktivnosti kao sastavnim dijelom planiranih aktivnosti rada zadruge (izrada letaka, brošura, vođenje mrežnih stranica, suradnja s obrazovnim portalima i sl.). Naravno, ovo je samo kratki prikaz rada i interesa UZ Ban, ova i sve ostale prezentacije su dostupne na našim mrežnim stranicama.

U drugoj prezentaciji Mali koraci prema poduzetništvu, Mirela Prskavac, voditeljica učeničke zadruge Prilika za sve iz Osnovne škole Julija Kempfa iz Požege, pokazala je kroz niz primjera kako učenička zadruga može ‘vježbati’ poduzetništvo. Gotovo kao stilska vježba iz poduzetništva za osmoškolce, pokazala je koje sve korake i strategije poduzima s djecom u cilju što boljeg plasmana proizvoda učeničke zadruge. Pri tome, a to je i najvažnije u ovom pristupu, djeca uče i usvajaju kroz primjere i praksu osnovne pojmove poduzetništva, tržišta, marketinga i stragije marketinga, važnosti istraživanja, oglašavanja itd. – ukratko, sve one neophodne elemente koje je potrebno zadovoljiti da bismo imali tržišnu prođu za svoj proizvod. Prskavac je pokazala kako možemo analitički i obrnutim putem, poboljšati naš proizvod (ili uslugu), analiziranjem svih elemenata u procesu od ideje do proizvoda i poboljšanjem onih uzroka zbog kojih je određeni proizvod tržišno ‘neuspješan’. Kao što smo već rekli, ovaj pristup je izuzetno koristan jer djeca usvajaju nova znanja i pojmove iz raznih područja i objedinjavaju ih u jedno novo iskustvo i znanje, a u cijelom procesu kroz interdisiplinarni pristup uče i analiziraju uzroke te rezultate dobivene ovakvim pristupom koriste i implementiraju u svom radu.

Treću, i zadnju po redu prezentaciju Voditelji novog doba, održala je Vedrana Ivčević iz Udruge u šumi, udruge koja se bavi promicanjem, razvitkom i unapređenjem života u skladu s prirodom, zaštitom životinja te očuvanjem prirodne, nematerijalne i kulturne baštine u Republici Hrvatskoj. Ova prezentacija koncipirana je kao svojevrsna edukacija svih onih koji su ulozi voditelja, s naglaskom na strategije vođenja, motivacija, znanja i vještina potrebnih za uspješno vođenje. Koje su osobine i kvalitete potrebne za uspješno vođenje (zadruge), kakve motivacijske strategije i pristupe trebamo primijeniti kod delegiranja određenih zadataka, kako uspješno ostvariti zacrtani cilj, Ivčević je pokazala kroz niz primjera i teorijskih koncepata koji se danas koriste prilikom edukacije voditelja.