Županijske i međužupanijske smotre 2014.

VREMENIK ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I MEĐUŽUPANIJSKIH SMOTRI UČENIČKIH ZADRUGA U 2014. GODINI

Izviješća o radu svih učeničkih zadruga prijavaljenih za sudjelovanje na pojedinoj županijskoj / međužupanijskoj smotri biti će dostupna 7 dana prije datuma održavanja pojedine smotre. Izviješća možete naći pod linkom – Učeničke zadruge – u padajućem izborniku izaberite željenu županiju.

Popis priloga

  • [pdf_attachment file=”1″ name=”Upute za provedbu smotre”]
  • [pdf_attachment file=”2″ name=”Izvješće o radu učeničke zadruge”]
  • [pdf_attachment file=”3″ name=”Izvješće o radu učeničke zadruge”]