Županijske i međužupanijske smotre 2010.

Županija Datum održavanja smotre Škola Mjesto
I ZAGREBAČKA 28. svibnja OŠ Samobor Samobor
II KRAPINSKO-ZAGORSKA
III SISAČKO-MOSLAVAČKA 21. svibnja OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja
IV KARLOVAČKA 28. svibnja OŠ Josipdol Josipdol
V VARAŽDINSKA 14. svibnja OŠ Sveti Đurđ Sveti Đurđ
VI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA sa Varaždinskom županijom
VII BJELOVARSKO-BILOGORSKA 25. svibnja OŠ Josip Ružička Končanica
VIII PRIMORSKO-GORANSKA 20. svibnja OŠ I.G.Kovačića Vrbovsko
IX LIČKO-SENJSKA sa Karlovačkom županijom
X VIROVITIČKO-PODRAVSKA sa Bjelovarsko – bilogorskom županijom
XI POŽEŠKO-SLAVONSKA sa Brodsko – posavskom županijom
XII BRODSKO-POSAVSKA 24. svibnja OŠ Matija Gubec Cernik
XIII ZADARSKA 26. svibnja OŠ Valentin Klarin Preko
XIV OSJEČKO-BARANJSKA 07. lipnja OŠ Augusta Harambašića Donji Miholjac
XV ŠIBENSKO-KNINSKA 07. lipnja OŠ Vodice Vodice
XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 28. svibnja OŠ Vođinci Vođinci
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA 31. Svibnja OŠ don M. Pavlinovića Podgora
XVIII ISTARSKA 01. lipnja SŠ Mate Balote Poreč
XIX DUBROVAČKO-NERETVANSKA sa Splitsko-dalmatinskom županijom
XX MEĐIMURSKA 08. svibnja Bazeni Čakovec
XXI GRAD ZAGREB 07. svibnja OŠ Otona Ivekovića Zagreb

Popis priloga

  • [pdf_attachment file=”1″ name=”Katalog natjecanja i smotri”]