Search
Close this search box.

Županijska smotra učeničkih zadruga Karlovačke županije

Županijska smotra učeničkih zadruga Karlovačke županije održana je 10. lipnja u OŠ Slunj u Slunju. Na Smotri je u sportskoj dvorani škole svoje štandove sa proizvodima zadruga predstavilo 16 učeničkh zadruga. Nakon vrednovanja Prosudbenog povjerenstva, odlučeno je da na Državnu smotru u Vinkovce idu dvije učeničke zadruge:

  1. UZ Regoč. OŠ I.B. Mažuranić, Ogulin
  2. UZ Brezik, OŠ Žakanje, Žakanje