Search
Close this search box.

Županijska smotra učeničkih zadruga Istarske županije

Županijska smotra učeničkih zadruga Istarske županije održana je 31. svibnja online preko Zooma, uz sudjelovanje pet učeničkih zadruga: Istarski vrhi, Mladi zadrugari, Ulika, Svevid i Brig. Prosudbeno povjerenstvo odabralo je da Istarsku županiju na Državnoj smotri predstavlja učenička zadruga Istarski vrhi koja djeluje u OŠ Milana Šorga u Oprtlju.