Search
Close this search box.

UZ

Zlatno klasje

OŠ "Ivan Mažuranić"

Sibinj

Učenička zadruga Zlatno klasje osnovana je tijekom školske godine 1969./1970. Najstariji zapisi koji spominju tematiku vezanu uz školski vrt i učeničko gospodarstvo u Sibinju datiruaju iz 1875. godine. Naime, u tom trenutku su u Sibinju bile dvije škole te su one imale školski vrt, pokušalište i pčelinjak. Zadruga je ponovno obnovljena pod vodstvom tadašnje ravnateljice Anke Luić.

U posljednjih 20 godina školska zadruga šest puta je osvajala pobjedu na državnim natjecanjima. Školski vrt bio je 2002. god. najljepši školski vrt u kontinentalnoj Hrvatskoj. Tijekom 2006./2007. unutar zadruge djelovalo je čak 13 sekcija.

Zadaća zadrugara je povezati većinu nastavnih predmeta s radom u učeničkoj zadruzi uz prožimanje prirodnih vrijednosti i eko odgoja učenika. Nastoji se ostvariti veza teorije i prakse sustavnim promatranjem, izvođenjem pokusa, sustavnim praćenjem, bilježenjem, zaključivanjem i izvještavanjem o tome. Učenici se uvode u istraživačke projekte i kao rezultat svoga rada proizvode različita materijalna dobra.

Rad naših malih zadrugara nastavljen je i ove školske godine kada zadruga sadrži devet sekcija:

  1. Likovnjacivoditeljica Dina Krajačić
  2. Ljekovito biljevoditeljica Tajana Kovačević
  3. Kreativna skupinavoditeljica Marijana Šušnjara 
  4. Eko zadrugarivoditeljica Marijana Krijan (Magdalena Dudrak)
  5. Bonton i solidarnost na djeluvoditeljica Marina Špehar
  6. Kreativno recikliranjevoditeljica Marijana Čičković
  7. Domaćinstvo 1voditeljica Tamara Serdar
  8. Domaćinstvo 2voditeljica Vlatka Jazvo
  9. PčelariIvan Trojić

Redoviti smo u sudjelovanju na županijskim te na državnim smotrama. Rado sudjelujemo u svim oblicima suradnje stvarajući tako nove ideje i bogateći se raznim iskustvima. U svom radu razvijamo i etičke vrijednosti koje potvrđujemo čestim prigodnim aktivnostima, a najvažnije su nam razne humanitarne akcije koje provodimo samostalno ili u suradnji s Općinom Sibinj. Roditelji i učenici tada rado donacijama podupiru naš trud, a sve sakupljeno daruje se potrebitim obiteljima u našoj sredini. Navedeno zaključuje da postojeća generacija učitelja pod vodstvom ravnatelja Josipa Šišmanovića svjesno nastavlja postavljenim putevima zadruge. U tome se osuvremenjuje na potrebnoj razini kako bi rad bio predstavljen i prepoznat učenicima i okolini u kojoj živimo i s kojom smo integrirani. Redovito sudjelovanje na smotrama i prihvaćanje projekata potvrđuje vrijednost našeg rada i kvalitetu dugoročnih svjetonazora koji integriraju, koliko je to moguće, učenike, proizvodnju, izvornost, etnologiju te esencijalne odgojno-obrazovne vrijednosti.
Marljivo radeći kroz navedene sekcije zadruge cilj nam je potaknuti kod učenika slijedeće vrijednosti:
– razvijati vlastiti način mišljenja prema prirodnim zakonitostima te suživotu s prirodom,
– osjetiti zadovoljstvo, uspjeh i pozitivan odnos prema prirodi,
– razvijati želju za samostalnim uzgajanjem biljaka, estetski doživljaj ukrašavanjem prostora, 
– čuvanje tradicije poznavanjem i njegovanjem različitog ljekovitog bilja,  
– odgovorno ponašanje u očuvanju okoliša
– poticati i razvijati oblikovano i kreativno mišljenje i sposobnosti kao temelj individualnosti učenika,
– njegovati kod učenika smisao i poticati želju za aktivnim stvaralačkim sudjelovanjem u kulturnom i umjetničkom životu sredine
– razumijevanje i očuvanje prirodne i kulturne baštine zavičaja i domovine,
– usvojiti osnovna znanja o ekologiji
– ovladati raznim kreativnim tehnikama izrade ukrasnih i uporabnih predmeta,
– razvijati kreativni duh, osjećaj za estetiku, maštu i stvaralačko umijeće,
– razvijati motoriku ruku,
– spoznati vrijednosti izrade predmeta od ekološki prihvatljivih materijala,
– razvijanje pozitivnog stava prema prirodnom okruženju i učenju u prirodi,
– prepoznavanje najčešćih ljekovitih biljnih vrsta u kraju (važnost njihovog očuvanja i zaštite) kao i načina njihove upotrebe
– razvijanje vlastitih sposobnosti i talenata, ali i empatije i suosjećanja da se pomogne  onima kojima treba pomoć (prodaja proizvedenih artikala za humanitarne akcije)

http://os-sibinjskihzrtava-sibinj.skole.hr