UZ

Ždralko

COO Rudolf Steiner

Daruvar

Učenička zadruga „ŽDRALKO“ osnovana je 24. veljače 2010. godine. Članovi UZ su korisnici i radnici Centra Rudolf Steiner Daruvar.

MISIJA
Promicati mogućnosti i sposobnosti djece i mladih s intelektualnim teškoćama u kreativno oblikovnom izražavanju i stvaranje povoljnih uvjeta za njihov razvoj i samorazvoj.

VIZIJA
Promicati rad UZ u lokalnoj zajednici i po tome postati prepoznatljivi u mjesnom okruženju, županiji i šire.
Poticati razvoj socijalne kompetencije učenika.
Poticati interes za uključivanje i angažiranje odraslih: nastavnika, roditelja, volontera…
Stalno stručno usavršavati voditelje UZ i članove.

CILJ
Poticati interes učenika za uključivanje i uspješno sudjelovanje u aktivnostima u pojedine sekcije prema njihovim sposobnostima i mogućnostima.
Poticati i razvijati praktično-osobnu i interesno-kreativnu kompetenciju, te educirati članove kroz rad u sekcijama.
Poticati i razvijati emocionalno-socijalnu kompetenciju članova.
Promicati potrebe, mogućnosti i sposobnosti  osoba s intelektualnim teškoćama u lokalnoj zajednici i šire.
Sudjelovati i prezentirati proizvode UZ u lokalnoj zajednici  te ostvariti ekonomsku korist.

STRATEGIJA
Aktivnosti provoditi za dobrobit učenika s intelektualnim teškoćama u usvajanju znanja i vještina potrebnih za svakodnevni život kroz aktivan odnos u radu u UZ i vlastiti angažman prema mogućnostima  i sposobnostima.
Ove školske godine 2012./2013. zadrga ima ukupno 82 člana, od toga su 56 učenici Centra Rudolf Steiner, a 26 članova su zaposlenici Centra.

Učenička zadruga „Ždralko“ ima slijedeće sekcije:

1. Cvjećarska skupina – voditeljica Marica Ivošević
2. Vezilje – voditeljica Jasenka Hlebinac
3. Mladi modelari – voditelj Martin Rogelj
4. Keramička radionica – voditeljica Tanja Škrlec
5. Kreativna stvaraonica – koju čine podsekcije:
     Oslikavanje tekstila– voditeljice Ivona Pierobon i Lana Andrijević
     Oblikovanje prirodnina – – voditeljica Ksenija Šutić –Rukavina voditeljica UZ
     Dizajniranje – voditeljica Valentina Šimunović
     Izrada zlatoveza  – voditeljica Martina Zalabak

Aktivnosti učenika učeničke zadruge odvijaju se  kroz izvannastavne aktivnosti i radno – okupacijske aktivnosti.
U proteklom periodu javljali smo se na natječaj Projekt „Obrazovanje za poduzetništvo“  te smo dobivena sredstva iskoristili za nabavku novih sredstava i materijala za rad.

UZ „Ždralko“ uspješno je prezentirala rad zadrugara tijekom ovih godina u lokalnoj zajednici gdje smo sudjelovali prodajnim izložbama u Centru Steiner, te u gradu Daruvaru gdje smo nazočili obilježavanjima značajnih datuma u lokalnoj zajednici.
Posjetitelji mogu vidjeti naše radove na stalnoj izložbenoj postavi u Centru ili prelistati katalog proizvoda na web stranici (link na kraju teksta) 

Prezentirali smo svoj rad na međužupanijskim natjecanjima te smo 2011. i 2012. godine osvojili prva mjesta. Sudjelovali smo 2011. godine na Državnoj smotri UZ u Opatiji , a 2012. godine na Državnoj smotri Uz u Primoštenu. Na obje smotre radovi naše UZ osvojili su Plaketu za naj proizvod: vezeni oslikani jastuk i dječji stolac.
Naše vrijedne zadrugare svake godine pohvaljujemo i nagrađujemo na Veselom danu Centra kojeg organiziramo u lipnju  kada imamo zajedničku roštiljadu, proslavu i uručivanje pohvala i nagrada.
Nove vještine u izradi proizvoda naši učenici stječu  od voditelja sekcija koji se redovito stručno usavršavaju.

Učenička zadruga „ŽDRALKO“
Centar Rudolf Steiner Daruvar
Daruvar, Masarykova 85
Tel. 043/333 544, 043/334 224
Fax: 043/331 320
e-mail: centar.steiner.daruvar@bj.t-com.hr

​Centra: www.centar-rsteiner-daruvar.skole.hr