UZ

Zadrugari

OŠ Vođinci

Vođinci

POVIJEST ZADRUGARSTVA U NAŠOJ ŠKOLI

O početcima zadrugarskog djelovanja i postojanja vrta u školi najbolje svjedoči Spomenica škole. U zapisu iz  šk. godine 1893./1894. prvi se puta spominje postojanje školskog vrta. Škola je imala svoj vrt  „nu potrebito je istaknuti da je vrlo udaljen od škole, skoro četvrt sata hoda na kraju sela iduć u Ivankovo, što je velika zaprieka, da se u vrieme najvećeg posla ne može toli često pohoditi, kao što bi to trebalo, a uz to ostaje vrt bez nadzora prepušten sam sebi.“

Kada je učitelj Tomerlin preuzeo službu, vrt je, po njegovom svjedočenju,bio gotovo prazan. U vrtu je bilo zasađeno nekoliko dudova. Zajedno sa učenicima, tijekom godine, polako je uređivao vrt i doveo ga u red. I današnja škola ima svoj vrt koji svakoga proljeća ponovo obnavljaju učenici sa svojim nastavnicama.

UTEMELJENJE UČENIČKE ZADRUGE

Učenička zadruga Osnovne škole Vođinci utemeljena je 1961. godine na poticaj ondašnjih prosvjetnih vlasti, mjesnih vlasti i učitelja škole na čelu s tadašnjim ravnateljem Grgurom Kranjčevićem. Škola je na korištenje dobila 3,5 ha obradive zemlje u neposrednoj blizini sela. Zadruga počinje postojati sadnjom voćnjaka u kojoj sudjeluju učenici i nastavnici škole. Voćnjak je postojao sve do 1977. godine kada za školu postaje prevelika obaveza. Tada je odlučeno da se dio voćaka izvadi, a zemljište se priredi za ratarski uzgoj.

Učenici su se na taj način praktično upoznavali sa svim poslovima oko pripreme zemljišta za sjetvu, pratili su vegetaciju, učili kako se biljke zaštićuju od štetočina, sudjelovali su u okopavanju i berbi. Suradnja s poljoprivrednom zadrugom i ostalim ustanovama specijaliziranim za poljoprivredu bila je vrlo uspješna. Prihod od prodaje usjeva bio je uvijek značajna stavka u prihodu škole, a trošen je namjenski za kupovinu učila i opremanje škole.

Za  vrijeme domovinskog rata, zbog neposredne ratne opasnosti, zemljište nije obrađivano dvije godine. Od 1995. godine zemljište se ponovo redovito obrađuje.

ZADRUGA DANAS

Na prostoru nekadašnje školske oranice danas se nalazi zgrada nove škole. To što je oranica iskorištena za gradnju škole nije značilo da s radom prestaje učenička zadruga. Naprotiv, s prelaskom u novu školsku zgradu rad zadruge se intenzivirao. Bolji uvijeti rada potaknuli su učitelje i učenike da prošire djelokrug rada učeničke zadruge.

Školska zgrada zauzela je samo jedan manji dio nekadašnje oranice. Oko škole ostao je veliki zeleni prostor. Taj prostor potaknuo je na rad više sekcija.
Voćari su vrijedno sadili voćke i sadnice različitih vrsta drveća. Danas su na prostoru koji zauzima školski voćnjak zasađena stabla trešanje, hrušta, kajsije, oraha, gunja, šljiva, jabuka, krušaka, lješnjaka – ukupno 51 stablo, na radost djece koja u vrijeme dozrijevanja rado posjećuju voćnjak. Ponekada se dogodi da netko nanese štetu nekoj voćki kidanjem grana, ali toga je sve manje. Djeca znaju da je to njihovo i da se oko toga trebaju brinuti kako bi se i dogodine opet mogli počastiti zrelim i slatkim plodovima. Osim stabala voćaka tu su i stabla različitih vrsta bjelogoričnog i crnogoričnog drveća. Ukrasni grmovi zašarene prostor od ranog proljeća do kasne jesene. Cvjetne lijehe oplemenjuju i uljepšavaju prostor oko škole.

Škola ima i mali vrt koji uređuju učenici nižih razreda. Svojim rukama oni sade povrće koje se poslije koristi u školskoj kuhinji.
Zbog raznolikosti vrsta i kultura zasađenih u prostoru školskog dvorišta, kao i marljivog rada članova cvjećarske, voćarske, vinogradarske i vrtlarske sekcije, vrt naše škole proglašen je 2006. godine najljepšim školskim vrtom kontinentalnog dijela Hrvatske, a 2010 vrt je dobio nagradu za kontinuitet u djelovanju. Za to svakako treba zahvaliti dugogodišnjoj voditeljici učeničke zadruge i voditeljici cvjećarske sekcije, sada umirovljenoj učiteljici Mariji Levanić. Ona je udarila temelje i stvorila osnovu za rad, a na nama je da ga nastavimo. Kada iz školskog vrta uđete u prostor škole, vidite da se aktivnosti članova zadruge nastavljaju.

Članovi cvjećarske sekcije pobrinuli su se da prozore ukrašavaju zasađene lončanice.
Rad članova različitih sekcija se međusobno isprepliće pa su posude u kojima je cvijeće zasađeno ukrasili članovi likovne sekcije i Mali kreativci oslikavajući ih bojama ili ih ukrašavjući salvetnom tehnikom. Likovna sekcija brine se općenito o estetskom uređenju škole, ali i izrađuju predmete kojima se zadruga predstavlja na smotrama i izložbama.

U školi najdulje djeluje sekcija zlatovezilja i vezilje. Članovi ovih  sekcija uče izradu zlatoveza na tradicijski način. Izrađuju slike, ukrasne i uporabne predmete ukrašene zlatovezom. Osim zlatoveza njeguju i druge oblike tradicijskog ručnog rada obnavljajući ga i čuvajući od zaborava.

Spretne ruke je sekcija koja djeluje u sklopu UZ pet godina. Njezini članovi imaju širok krug djelovanja. Izrađuju nakit koristeći različite materijale i tehnike. Izrađuju razne predmete koristeći se starim, već zanemarenim i zaboravljenim tehnikama (pletene košarice, tkene predmete) pri tome se služeći modernim materijalima. Cilj ove sekcije razvijanje je motoričkih, kreativnih, ali i ekoloških navika naših učenika.

Svake godine kroz ove sekcije naše UZ  prođe veliki broj učenika naše škole, od malih do onih najvećih. Svatko si nađe nešto što ga zanima. Nemal je broj onih učenika koji su članovi više sekcija.

Da nema učitelja voditelja sekcija i podrške ravnatelja, rad UZ bio bi nemoguć. Kao voditelji sekcija UZ djelovali su i još djeluju učitelji razredne i predmetne nastave – Marija Levanić, Marija Pajić, Marija Petričević, č.s. Marija Galić, Josip Knežević, Eva Klarić, Ivana Rihter, Milka Križanac, Katica Gudelj, Jasenka Meštrović i s Ida Malnar.

Osim učitelja i učenika u rad zadruge uključeni su i vanjski suradnici.

UZ  sudjelovala je na svim dosadašnjim županijskim i državnim smotrama UZ RH od 1995. godine. Rezultati takve aktivnosti su brojna priznanja,diplome i nagrade,za osvojena 1.  i 3.  mjesta na državnoj razini te diplome i priznanja za osvojena prva mjesta na svima do sada održanim županijskim smotrama.

Više puta naša je UZ bila domaćin održavanju županijske smotre. Od 2007. do 2013. održavale su u našoj školi radionice HUUZ-a.

Kao dugogodišnja voditeljica zadruge i suradnik HUUZ-a Marija Levanić od strane HZTK-e 2006. nagrađena počasnim zvanjem Instruktor-savjetnik poveljom HZTK-e, a za 2007/2008. školsku godinu dobila godišnju nagradu od strane HUUZ-a.

Tijekom godine organiziramo prodajne izložbe u školi i izvan nje. Na taj način prikupljamo novac za rad zadruge.

Organiziramo radionice za roditelje.
Tijekom ove školske godine održane su dvije radionice:
– izrada kuglica
– izrada vezenih čestitaka
Obje radionice bile su jako dobro posjećene, a polaznici zadovoljni naučenim.

Članovi UZ pokretači su brojnih humanitarnih akcija. I ove godine organizirali smo akciju u koju smo htjeli uključiti i one učenike koji inače nisu članovi sekcija UZ. Organizirali smo akciju Djeca pomažu djeci. Sve učenike koji su htjeli pozvali smo da s nama izrađuju predmete koje smo prodavali, a sav prihod donirali. Odaziv djece bio je izvrstan. Rado su sudjelovali i u izradi i u prodaji izrađenoga.

Veliko je zadovoljstvo vidjeti radost i zadovoljstvo na licima djece kada shvate da je to što su oni napravili svojim rukama vrijedno i da se nekome sviđa. Poticaj je to za rad njima, ali i nama koji s njima radimo.

Dio suradnje sa lokalnom zajednicom već je spomenut. Ta suradnja čini rad zadruge još važnijim i korisnijim. Osim navedenoga, zadrugari u svome radu aktivno surađuju s Općinom Vođinci, udrugama koje djeluju u mjestu (umirovljenici, žene, KUD…), ali suradnju širimo i na brojne kulturne i  društvene ustanove i manifestacije a sve aktivnosti i suradnje navedene su u godišnjem izvješću o radu zadruge.

Kontakt:

Katica Gudelj – voditeljica UZ
Telefon: 095/5569657  032/203 058
e-mail: gudelj9mail.com
telefon 032/205 270
fax: 032/205 999
e-mail škole: os-vodjinci.skole.hr
web stranica škole: http://os-vodjinci.skole.hr