UZ

Vrčeki

OŠ Vinica

Vinica

U OŠ Vinica Školska učenička zadruga osnovana je 25. ožujka 1956. godine. Rad Zadruge prekinut je oko 1969. godine izgradnjom nove školske zgrade, koja je počela s radom u školskoj godini 1972./1973. Zadruga je obnovljena 5. rujna  2000. godine i od tada radi neprekinuto.

Danas u učeničkoj zadruzi Vrčeki djeluje sedam sekcija:

1.keramičarska sekcija Grozdik (voditeljica Tatjana Pajtak)
2.
 veziljska sekcijaMierka – voditeljica Andrijana Kušinec
3. licitarska sekcija Cifra – voditeljica Ljiljana Pavlović
4. klesarska sekcijaMali Vinicit – voditeljica Nikolina Siročić
5. eko – sekcija Zemlica – voditeljica Jelena Đurak
6. povijesna sekcija Vinička baština – voditeljica Marija Županić
7. informatička sekcija Listik – voditelj Matej Rogina.

Unatrag desetak godina radimo pod motom Mi smo čuvari narodne baštine. Učenička zadruga Vrčeki od 2005. godine crpi svoje motive za izradu ukrasnih i uporabnih predmeta iz bogate viničke prošlosti. Sve sekcije u učeničkoj zadruzi Vrčeki kroz svaku školsku godinu izrađuju prigodne proizvode uz prigodne datume, te prodaju svoje proizvode na brojnim prodajnim izložbama: Županijska smotra učeničkih zadruga, Prodajna izložba za Dan škole – Markov sajamTjedan botaničkih vrtova i arboretuma Republike Hrvatske,  Manifestacije povodom dana kruha u PŠ Gornje Ladanje, Županijska smotra Dani kruha – Dani zahvalnosti za plodove zemlje, manifestacija Viničko Martinje, prodajna izložba za Nikolinje, božićna i novogodišnja prodajna izložba, prodajna izložba za Valentinovo, Izložba vina VineaSajam vježbeničkih tvrtki i učeničkih zadruga te prodajna izložba za Uskrs.

Osim prodajnih izložbi, zadruga se uključuje u brojne radionice koje organizira u školi zajedno sa svojim vanjskim suradnicima, a također se uključuje u sve radionice koje organizira Općina Vinica u sklopu prekograničnog projekta sa Slovenijom, kojemu je osnovni cilj također očuvanje baštine i njegovanje starih zanata. Naše mlade zadrugare i njihove voditelje uvijek prati misao: ”Iz godine u godinu rastemo u idejama, saznanjima i umijećima čuvajući viničku baštinu. Razvijamo učeničku kreativnost, zajedništvo i duh zadrugarstva!”

Voditeljica UZ Vrčeki
Tatjana Pajtak