Učim poduzetništvo 5.0

Partneri

Nositelj projekta je Agencija za odgoj i obrazovanje, a provodi ga zajedno s partnerima: tvrtka Vinco Innovation specijalizirana za inovacije te podršku poduzetnicima iz Norveške, Hrvatski savez učeničkih zadruga, Osnovna škola Vođinci i Osnovna škola „Silvije Strahimir Kranjčević“ Levanjska Varoš.

Projekt „Učim poduzetništvo 5.0“ osmišljen je sukladno propozicijama programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova kao upravitelja programa. Učim poduzetništvo 5.0 podržan je s 173.783,06 EUR financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP-grantova.

Opis projekta

Projekt Učim poduzetništvo 5.0 ima za cilj razvoj modela jačanja kompetencija učitelja s područja slabije razvijenih županija (Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska) za vođenje učeničkih zadruga i uvođenje sadržaja međupredmetne teme Poduzetništvo u nastavnu praksu. Program usavršavanja učitelja i sadržaje za poučavanja djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama razvijat će se kroz međusektorsku i bilateralnu suradnju. Na osnovi razvijenog programa i prema aktualnim obrazovnim potrebama učitelja, predviđena je pilot-provedba usavršavanja voditelja učeničkih zadruga. Kompetencije učitelja vezane za promociju i veću vidljivost proizvoda učeničkih zadruga u lokalnoj zajednici jačat će se kroz organizaciju sajmova učeničkih proizvoda.

Trajanje projekta

Provedba projekta započela je u listopadu 2022. godine i trajat će 18 mjeseci, do kraja ožujka 2024. godine.