Stručni skupovi u Zagrebu

U četvrtak, 29. i 30.  studenoga 2013. u Zagrebu u velikoj dvorani Hrvatske zajednice tehničke kulture, a u organizaciji Hrvatske udruge učeničkog zadrugarstva  održani su stručni skupovi za voditelje učeničkih zadruga Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke županije i Grada Zagreba.
U okviru stručnog skupa održane su  kreativne radionice:

1.    Izrada slika od slame, voditeljice UZ OŠ Matije Gupca iz                  Tavankuta

 2.   Izrada jaslica od komušine, Božica Pandurić, dipl. ing.

 3.   Izrada božićnih ukrasa od šperploče, Bojan Floriani, HZTK

Radionicama je prethodio  okrugli stol kojeg je vodila predsjednica HUUZ-a, mr.sc.Marica Berdik, na temu – 26. smotra učeničkih zadruga i organizacija županijskih smotri učeničkih zadruga na kojem su voditelji učeničkih zadruga razmijenili ideje i prijedloge u svezi organizacije županijske smotre u svojim županijama, kao i organizacije 26. smotre učeničkih zadruga RH.
Na oba stručna skupa sudjelovalo je  70 voditelja/ice učeničkih zadruga koji su skup ocjenili visokim ocjenama i otišli kućama sa svojim prekrasnim radovima.