STRUČNI SKUPOVI 2012.

Tijekom prosinca u ogranizaciji Hrvatske udruge učeničkog zadrugarstva održani  su slijedeći stručni skupovi i kreativne radionice:

3. prosinca  2012. u OŠ Frana Krste Frankopana u Brodu na Kupi
                     – Izrada božićnih čestitki tehnikom spiralnog savijanja papira
                     – Izrada nakita od perlica i žice

8. prosinca 2012. u OŠ Vođinci u Vođincima
                      – Izrada jaslica od komušine
                     – Izrada božićnih ukrasa od papira i slame

8. prosinca 2012. u OŠ Mejaši u Splitu
                    – Oslikavanje stakla
                    – Izrada božićnih ukrasa od prirodnih materijala

8. prosinca 2012. u COO u Čakovcu
                     – Izrada jaslica od komušine
                     – Izrada božićnog vjenčića od šibe

8. prosinca 2012. u Prehrambeno tehnološkoj školi u Zagrebu
                      – Izrada licitara
                      – Izrada anđela u dvije tehnike:
                                      slikanjem na svili i od žice i perlica