Stručni skup u Splitu – Izrada maski

U Osnovnoj školi Mejaši u Splitu, 25. siječnja 2014., u organizaciji Hrvatske udruge učeničkog zadrugarstva, održane su kreativne radionice za voditelje učeničkih zadruga Podružnica HUUZ-a Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske i Zadarske županije. Tema radionica bila je MASKA, a voditelji zadruga izrađivali su maske u nekoliko različitih tehnika.

Voditeljice radionica bile su Mira Jurenić Mahić iz UZ Grlica, OŠ Pojišan, Split i Eleonora Marinković iz UZ Kamenčići, OŠ Kamen Šine, Split. Radionicama se odazvalo četrdesetak voditelja učeničkih zadruga. 

Maska (lat. masca) je obrazina, krinka, naprava u formi ljudskog obraza izrađena od drva, kože, krzna, kore drveća, raznih vrsta tkanina, kartona i sl. Nošenje maske grotesknih crta, potekla je iz želje da se prikrije ili privremeno pritaji vlastiti izgled lica i zamjeni drugim licem koje izaziva strahopoštovanje, užas, smijeh i sl.

Maska postoji od pradavnih vremena. Kod primitivnih naroda, ona je bila sredstvo zaštićivanja od uroka zlih duhova i rekvizit kod kultnih obreda. Najstarije maske imale su oblik životinjske glave i imale su praktičnu svrhu zavarati i primamiti divljač. Maske su se održale do danas kod domorodačkih plemena Afrike, Azije, Srednje i Južne Amerike.

Maska u starim civilizacijama:  zlatne posmrtne maske (Egipatska maska), kazališna maska (Grčka), posmrtne maske starog Rima, ratnička maska (Sjeverna i Južna Amerika), obredna maska u kulturama Istoka, Venecijanska maska, maska na filmu, karnevalska maska u svijetu i kod nas.

Maska danas ima dekorativnu ulogu u pokladno vrijeme.