Stručni skup u Poreču

U Srednjoj školi Mate Balote u Poreču, održan je 27. 11. 2014. stručni skup za voditelje učeničkih zadruga Županije Istarske.

Skupu su prisustvovale voditeljice iz zadruga:  SŠ Mate Balote Poreč, OŠ Novigrada, OŠ Višnjana i COO Pula.

Nada Baksa je upoznala nazočne sa aktivnostima u učeničkom zadrugarstvu, o načinu i mjestu održavanja županijske i državne smotre, te podnijela  kratko izvješće  o održanom Stručnom skup u Pečuhu, u sklopu međunarodne suradnje.
Nakon toga održana je kreativna radionica “Izrada adventskih vijenaca”.

U rad su se uključili i učenici zadrugari. U vrlo ugodnoj radnoj atmosferi nastali su maštoviti vijenci, koje su polaznici ponijeli u svoje škole i domove.


Voditeljica Podružnice, Nada Baksa