Search
Close this search box.

Sastanak voditelja i suradnika Primorsko-goranske županije

Sastanak Podružnice HUUZ-a Primorsko-goranske županije održao se 9.11.2018. godine u Osnovnoj školi Nikola Tesla u Rijeci sa sljedećim dnevnim redom:

1. Osvrt na 30. smotru učeničkih zadruga Republike Hrvatske i međužupanijsku suradnju 2018. godine
2. Županijska smotra učeničkih zadruga 2019. godine
3. Pitanja i prijedlozi


Nakon sastanka, svi sudionici su obišli u obilazak grada Kastva.