SASTANAK PODRUŽNICE HUUZ-a Grada Zagreba, 9. 2. 2022.