PRIJAVE / Sastanak i radionica Podružnice HSUZ-a Bjelovarsko-bilogorske županije, 30. 11. 2023. / OŠ u Đulovcu, Đulovac