Search
Close this search box.

Prijave istraživačkih radova – 35. smotra UZ RH

PRIJAVA ISTRAŽIVAČKOG RADA

Istraživački rad za 35. smotru učeničkih zadruga Republike Hrvatske sve učeničke zadruge prijavljuju putem obrasca (dolje), slanjem na mail smotra@hsuz.hr do 31. siječnja 2023.

Sve informacije o pripremi i provedbi istraživačkog rada nalaze se u Priručniku za provedbu istraživačkog rada u učeničkoj zadruzi (HUUZ, 2018.) koji možete pogledati i u PDF-u izdanju ovdje

ROK ZA PREDAJU ISTRAŽIVAČKOG RADA

Sve učeničke zadruge koje su prijavile istraživački rad, trebaju ga dostaviti do 21. lipnja 2023. godine HSUZ-u u elektroničkom obliku na adresu smotra@hsuz.hr te poslati dva uvezana primjerka u pisanom obliku zemaljskom poštom na adresu: HSUZ, Dalmatinska 12, 10000 Zagreb.