UZ

Pčela

OŠ Ivan Filipović

Velika Kopanica

Učenička zadruga naše škole osnovana je u proljeće 1957. godine. U Spomenici škole o tome piše:
„U toku proljeća 1957. godine osnovana je školska zadruga. Članstvo, kao i upravu zadruge sačinjavaju sami učenici. Pristup u zadrugu je dobrovoljan. Na osnivačkoj skupštini  od 150 učenika viših razreda, zadruzi je pristupilo 76 učenika, a do konca godine taj se broj popeo na 115 učenika.“
Do godine 1975. školska  zadruga sastojala se samo od jedne ratarske sekcije. Tih godina proizvodile su se ratarske i povrtlarske kulture na 3 – 4 katastarska jutra.

Godine 1975. školska zadruga donosi  prva pravila i mijenja naziv iz školske u učeničku zadrugu. Iste godine osniva se pčelarska sekcija. Od 1976. godine počinje s radom  sekcija mladih čuvara prirode, a od 1977. godine s radom počinje i sekcija mladih vezilja. U proljeće 1981. godine sadnjom voćnjaka počinje s radom i voćarska sekcija. Godinu dana kasnije 1982. s radom je počela sekcija sitotiska i knjigovezaca. Sekcija keramičara počela je s radom 1986. godine. Kao posebna sekcija unutar učeničke zadruge od 1988. godine rade i školski vrtovi. U školskim vrtovima radili su učenici razredne nastave. Sekcija zlatoveza počinje s radom 1999. godine. Najmlađa sekcija ekolozi unutar učeničke zadruge djeluju od 2008. godine.
Iz navedenog je vidljivo da je vrlo intenzivan razvoj učeničke zadruge bio između 1975. i 2000. godine kada je u njoj djelovalo devet sekcija.

Unutar zadnjih tridesetak godina rad učenika – zadrugara se redovito evidentira, prati i vrednuje. Pravila o organizaciji rada i vrednovanju rada učenika – zadrugara donijeta su 24. IV. 1984. godine. Za svaki radni sat učenici – zadrugari mogu dobiti između tri i sedam bodova, što ovisi o težini i kvaliteti  posla koju je učenik obavio.  Radni sati i bodovi se zbrajaju (vodi se kumulativna evidencija), tako da svaki učenik uvijek točno zna koliko ima ukupno odrađenih sati i zarađenih bodova. Na temelju zarađenih bodova na kraju školske godine učenici se pohvaljuju i nagrađuju.

Učenici – zadrugari pohvaljuju se i nagrađuju i za kontinuitet rada u učeničkoj zadruzi. Za dvogodišnji, trogodišnji i četverogodišnji rad predviđena su određena priznanja. Prema navedenom Pravilniku postoji i kolektivna nagrada. Jedan puta godišnje organizira se ekskurzija (povezana s djelovanjem učeničke zadruge) na koju idu najuspješniji učenici – zadrugari. Ovaj Pravilnik izuzetno je motivirajući. U Učeničku zadrugu nekada se išlo pod moraš, a nakon uvođenja ovog Pravilnika interes za rad u sekcijama učeničke zadruge je veći, nego što ih one mogu primiti.

Naša škola bila je domaćin nekoliko  susreta učeničkih zadruga.
8. i 9. listopada 1982. godine bili smo domaćini Prvog susreta učeničkih zadruga Slavonije i Baranje. Na navedenoj smotri sudjelovalo su  23 osnovne  škole i 1 srednja škola.
Prvi susret učeničkih zadruga bivše općine Slavonski Brod  održan je također u našoj školi 5. lipnja 1987. godine. Na ovom susretu aktivno je sudjelovalo osam škola, a tri kao promatrači.
Dvadesetog rujna  1997. godine u našoj školi održana je Prva smotra učeničkih zadruga Brodsko – posavske županije, na kojoj je sudjelovalo sedam učeničkih zadruga.
Naša učenička zadruga obilježila je 11. V. 2007. godine 50-tu godišnjicu kontinuiranog rada. Tom prigodom bili smo i domaćini Petoj međužupanijskoj smotri  učeničkih zadruga Brodsko – posavske i Požeško – slavonske županije. Na ovoj smotri sudjelovalo je 13 učeničkih zadruga.

Od 1975. godine naša učenička zadruga sudjelovala je na svim smotrama, susretima i saborima održanim na općinskoj, županijskoj, regionalnoj, republičkoj i državnoj razini, osim 2008. godine. Rezultati takve aktivnosti su brojna priznanja, diplome i nagrade, te  smo jedna od uspješnijih zadruga u Republici Hrvatskoj.

Danas u našoj učeničkoj zadruzi radi  pet sekcija: pčelari, voćari, vezilje, zlatovez i ekolozi.

Pčelari su osnovani 1975. godine. U ovoj sekciji učenici upoznaju osnove pčelarstva i pčelarske proizvodnje, s ciljem da kod kuće i sami formiraju male pčelinjake. Sekcija je pčelarila s različitim košnicama, a sada samo s LR košnicama. Sekcija trenutno pčelari s osam košnica. U sekciji je tijekom proteklih 27 godina radilo preko 400 učenika.

Voćari rade od 1981. godine, kada je posađen školski voćnjak.  Pri formiranju voćnjaka ukupno je posađeno 1453 voćke od čega: 586 jabuka, 410 krušaka, 307 šljiva, 127 višanja i 5 kajsija. Zbog starosti prije nekoliko godina iskrčili smo dio voćnjaka: dio jabuka, šljiva i višanja. Na jednom dijelu iskrčenog voćnjaka zasadili smo nove sadnice jabuka.
U proljeće 2006. iskrčen je i preostali dio starog voćnjaka. U toku jeseni i proljeća 2007. godine na iskrčenom dijelu voćnjaka posađeni su orasi. U sadašnjem voćnjaku nalazi se 120 sadnica jabuka i 160 stabala oraha na površini od 15.000 kvadratnih metara.

Vezilje kao samostalna sekcija u školi rade od 1964. godine. U sastav učeničke zadruge ulaze 1977. godine i od tada aktivno i kontinuirano rade. Unutar ove sekcije učenici rade na očuvanju kulturne i etnografske baštine. Danas u sekciji radi petnaestak učenica.

Zlato vezilje unutar učeničke zadruge rade od 1999. godine. One rade na različitim tehnikama zlato vezenja. Danas u toj sekciji radi desetak učenica.

Najmlađa sekcija unutar sadašnje učeničke zadruge su ekolozi, koji rade od 2008. godine. Brinu se o školskom interijeru i eksterijeru. Izrađuju i različite prigodne predmete od eko materijala.

Iz različitih razloga (nedostatka kadra, ne postojanja interesa ili nemogućnosti organizacije) neke su sekcije prestale s radom kao: ratari, sitotisak i knjigovesci, keramičari. Mladi čuvari prirode su transformirani u ekologe, a školski vrtovi su izdvojeni unutar razredne nastave.
U proteklih 56 godina naša učenička zadruga stvorila je znatnu nepokretnu i pokretnu imovinu, koja predstavlja solidnu osnovu za organizaciju uspješnog rada.

Voditelj učeničke zadruge: Ivan Munjiza
mail škole: os-velika-kopanica-001@skole.t-com.hr

web adresa: www.os.ifilipovic-vkopanica.hr