Održan sastanak, predavanja i radionica Podružnice HSUZ-a Šibensko-kninske županije / 22.3. / Šibenik, Katolička OŠ

U srijedu, 22. 3. 2023. u Katoličkoj osnovnoj školi u Šibeniku u sklopu ŽSV – a za učeničko poduzetništvo Šibensko-kninske i Zadarske županije održan je sastanak Podružnice HSUZ-a Šibensko – kninske županije. Na sastanku Podružnice na kojem su se dogovarale pojedinosti o održavanju Županijske smotre održana su tri predavanja i kreativno-tehnička radionica.
 
Predavanja:
1. Umjetnički izričaj u Erasmus + projektu, Željka Ćaleta – Car, učitelj savjetnik i Antonija Mamužić, učitelj savjetnik, Katolička osnovna škola, Šibenik
2. 3D printer kao pomoć u radu s djecom s poteškoćama, Josipa Baljkas Klisović , učitelj Informatike, Katolička osnovna škola, Šibenik
3. Suradnja skupina unutar UZ ¨Školjka¨- Web skupina/Likovna skupina, Martina Kolovrat, magistra primarnog obrazovanja s pojačanom Informatikom, učitelj mentor, Katolička osnovna škola, Šibenik
 
Kreativno-tehnička radionica:
Izrada kalendara – kreativno tehnička radionica, Martina Kolovrat, magistra primarnog obrazovanja s pojačanom Informatikom, učitelj mentor i Milena Mikulandra, mag. art, voditeljica Podružnice HSUZ – a ŠKŽ i voditeljica MŽSV za učeničko poduzetništvo ŠKŽ i ZŽ, voditeljica UZ Školjka.