UZ

Mogunja

OŠ Valentin Klarin

Preko, Otok Ugljan

Školstvo u Preku ima dugu tradiciju, koja se vezuje uz djelovanje franjevaca trećeredaca.
Osnovna škola u Preku osnovana je 1842. godine. Prva generacija brojila je 31 učenika. Broj učenika se svake godine povećavao da bi od 1980-2000 padao, a posljednjih godina ponovno raste.

Danas  školu pohađa 332 učenika. Do 2003. godine nastava se odvijala u dvije školske zgrade, a 2003. god. sagrađena je nova školska zgrada koja je suvremeno opremljena. Oko školske zgrade nalazi se 1000 m2 okoliša (obradivog zemljišta). Preseljenjem u novu školsku zgradu rodila se ideja o osnivanju učeničke zadruge.

Učenička zadruga osnovana je 2006. godine. Naziv učeničke zadruge je „Mogunja“ .
Rad u učeničkoj zadruzi je organiziran kroz sekcije:
– Mladi maslinari
– Uzgoj buhača
– Uzgoj i prerada ljekovitog bilja
– Eko-grupa
– Izrada ukrasnih predmeta
– Kulturna baština

Preko 60 % učenika su članovi zadruge, a svi učenici po potrebi se uključuju u rad zadruge. Mladi zadrugari svoja znanja i vještine stječu kroz rad u zadruzi, radionicama u školi uz pomoć vanjskih suradnika, te na radionicama u Zadru u organizaciji Narodnog muzeja i na radionicama u organizaciji UZ.

Radeći u zadruzi učenici se uče timskom radu, odgovornosti, zajedništvu,marketingu i poduzetništvu. Posebno treba istaknuti zadovoljstvo učenika kada dođu do finalnog proizvoda. Tada dolazi do izražaja marketing i poduzetništvo. Učenici vole raditi, samo ih treba uputiti u rad i tako dolazi do izražaja sva njihova kreativnost.

Svoje proizvode prezentiramo i prodajemo na sajmovima u zadarskoj županiji i šire, te putem Interneta.
Za svoj rad dobili smo priznanja, a posebno smo ponosni na zlatnu medalju za maslinovo ulje u Splitu 2011. godine. Naš rad prate tiskovni elektronički mediji. Financijsku potporu dobivamo od općine Preko, Turističke zajednice Preko, Zadarske županije.

Redovito posjećujemo županijske smotre, a tri puta smo bili na Državnoj smotri učeničkih zadruga, koje nam daju posebnu motivaciju za rad.

Ravnateljica škole: Marija Šoša,
Tel:023 286-561,fax: 023 286-115
Voditeljica učeničke zadruge „Mogunja“ Janja Dragović

e-mail: os-preko-001@skole.t-com.hr 

web: www.os-vklarin-preko.skole.hr