UZ

Mladost

OŠ Mladost

Jakšić

Učenička zadruga Mladost Jakšić obnovljena je 2018./2019. šk. god.
Voditeljica UZ: Ivana Kuna Raguž
Suradnici: učiteljice Marijana Benić, Ivana Svjetličić, Kristinka Gašparić; roditelji
Sekcije: Rukotvorci, Ekološka skupina, Domaćinstvo, Kreativna skupina
Broj učenika uključenih u razne aktivnosti: oko pedeset
Mjesto izvođenja aktivnosti: škola i šira lokalna zajednica

Ciljevi Učeničke zadruge Mladost:

  • razvijati i njegovati radne navike, radne vrijednosti i stvaralaštvo, odgovornost, inovativnost, poduzetnost, snošljivost i potrebu za suradnjom
  • omogućiti stjecanje, produbljivanje, proširivanje i primjenu znanja te razvoj sposobnosti bitnih za gospodarstvo i organizaciju rada
  • razvijati svijest o načinima i potrebi očuvanja prirode kao i njegovanje baštine i pučkoga stvaralaštva
  • profesionalno informiranje i usmjeravanje učenika te stvaranje preduvjeta za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini
  • razvijati svijest o mogućnostima, dosezima i potrebi primjene suvremenih znanstvenih, tehničkih i tehnoloških dostignuća.

Nositelji učeničke zadruge: nastavnici, roditelji, učenici, vanjski suradnici
Način realizacije Učeničke zadruge: tijekom cijele školske godine organiziranje edukativnih izvannastavnih radionica, sudjelovanje na smotrama, sajmovima, natjecanjima, izložbama i radionicama.

Aktivnost: Advent u OŠ Mladost Jakšić

Advent je u našoj školi započeo izradom božićnih ukrasa na izvannastavnim aktivnostima (Rukotvorci, Kreativna skupina, Domaćinstvo, Ekološka skupina), a adventski vjenčići i ostali božićni ukrasi izrađeni su i na radionici održanoj 28. studenog 2018. godine, u sklopu Učeničke zadruge Mladost . Sudjelovali su učenici od petog do osmog razreda, a podrška i pomoć pri izradi ukrasa bile su majke učenica, gđa. Marija Šinko Ružičić i gđa. Sanela Raguž, koje su donijele i materijal potreban za izradu ukrasa. Osim njih, materijal nam je donirala i tvrtka Floreus d. o. o. Brestovac. Proizvodi nastali na radionici, a i ostali proizvodi nastali tijekom izvannastavnih aktivnosti ili na satu razrednika (u izradu su se uključili i ostale učiteljice s učenicima), prodavani su 2. prosinca na štandu učeničke zadruge prilikom dočeka sv. Nikole ispred škole. Prodaja je bila uspješna, a učenici vrlo zadovoljni obavljenim poslom.


Marijana Benić, prof.