UZ

Mali Mikeši

COOiR Virovitica

Virovitica

U našem Centru se odgajaju, obrazuju i rehabilitiraju učenici s teškoćama u razvoju i to učenici s lakom mentalnom retardacijom i utjecajnim teškoćama, te učenici s umjerenom mentalnom retardacijom. Godišnji plan i program zadruge usklađen je sa ciljevima i zadaćama škole, psihičkim i tjelesnim mogućnostima, sposobnostima i predznanjem učenika. Osim toga, rad zadruge povezan je sa svim nastavnim predmetima redovne i izborne nastave, izvannastavnim aktivnostima i područjima rada programa za učenike s umjerenom mentalnom retardacijom, a pridonosi opsežnijem i kvalitetnijem osposobljavanju za svakodnevni život. Znanja i praktične aktivnosti stečene radom u zadruzi primjenjuju se i koreliraju u većini nastavnih predmeta unapređujući njihov način rada. Zbog toga jer učenici u zadruzi stječu znanja i vještine kroz neposredan rad tako da ih praktično izvode, a nakon toga ih primjenjuju u svakodnevnom životu.

Učenička zadruga „Mali Mikeši“ osnovana je 1997. godine, a članica Hrvatske udruge učeničkog zadrugarstva postaje 27. 10. 2006. godine. U počecima osnivanja Učeničke zadruge, djelovale su Cvjećarska skupina i skupina Vezilja. Dok 2000./2001. godine počinje djelovati Keramičarska skupina, a Vrtlarska skupina od 2001./2002. godine. Najnovije osnovana je Suvenirska skupina koja s djelovanjem počinje 2008./2009. godine.   
No, prvi začeci najstarijih skupina vide se još 1974. godine, kada su uz nastavu djelovale i izvannastavne aktivnosti. To su bile Cvjećarska skupina i Male vezilje. Dok je nabavkom peći za paljenje keramike, osnovana i Keramičarska skupina, a godinu dana nakon nje i Vrtlarska skupina. 
Učenici u zadruzi rade pod stručnim vodstvom, poticani u izboru sadržaja koji su u skladu s njihovim sposobnostima, željama, ali i interesima i mogućnostima.
Ciljevi učeničke zadruge su da učenici znaju povezati učenje i rad, da razvijaju radne navike, svijest o važnosti rada, da razvijaju pravilan odnos prema vrijednostima koje čovjek stvara svojim radom u prirodi, itd.  
Danas u zadruzi djeluje pet skupina. Članovi Cvjećarske skupine usmjereni su na samostalno prikupljanje autohtonih i novih sjemenki i sadnica koje pronađu kod kuće ili u susjedstvu. Brinu se za sadnju, rast i njegu biljaka te za uređivanje i održavanje zelenila u školskom prostoru. Osim toga, uzgajaju razne vrste sobnog bilja kojima je ukrašena unutrašnjost škole.

Skupina Vezilja osposobljava učenike za ispravno rukovanje sredstvima za rad (igla, naprstak, okvir, škare i glačalo) te ih kronološki uči postupke veza na platnu. Osim toga, učenici  vezu na platnu razne motive ravnim bodom, lančanim, bod križićem te punjenim bodom. Učenike se osposobljava za izradu domaćeg veza na platnu, a uz to će naučiti važnost i ljepotu veza na platnu u svom kraju.

Keramičarska skupina jedna je od izvannastavnih skupina u okviru koje se izrađuju uporabni i ukrasni predmeti od gline. Rad s glinom ima višestruki značaj u radu s djecom s posebnim potrebama. Kroz rad s glinom djeca bolje shvaćaju okolinu te osobnim snagama i sposobnostima shvaćaju sebe, ali tako i obogaćuju taktilnu i vizualnu percepciju, maštu, logično mišljenje, vizualno pamćenje, finu i grubu motoriku i dr. U okviru programa učenici oblikuju predmete koji su im bliski te koje prema svojim sposobnostima mogu izraditi. Modeliranje predmeta je izvođeno na električnom lončarskom kolu te ručno i to oblikovanjem, građenjem, valjanjem, rezanjem i sastavljanjem u jednu cjelinu. Predmeti su bojani i oslikavani engoba bojama, glazur i dekorativnim bojama. Također je korištena i prozirna glazur boja. Članovi Keramičarske skupine izrađuju predmete tematski vezane uz godišnja doba, blagdane, ali i motive vezane za virovitički kraj.

Učenici koji su uključeni u Vrtlarsku skupinu pripremaju zemlju i gnojivo iz komposta, koje onda koriste za uzgoj povrćarskih kultura autohtonog porijekla. Izrađuju plan sadnje povrtnih kultura u školskom povrtnjaku i prikupljaju sjemenje. Svaki razredni odjel ima svoju gredicu i plan sjetve i sadnje na njoj. Na taj način učenici stječu znanja i iskustva o ekološkom uzgoju zdravog domaćeg povrća te o tome kako obraditi povrtnjak. 

Veliki interes javnosti je pridonio osnivanju Suvenirske skupine. Pokazala se potreba za predmete koje izrađuju naši učenici, a koji imaju obilježja suvenira (autohtoni, izvorni i tradicionalni). Učenici na Suvenirskoj skupini izrađuju predmete od tkanine, konca, komušine, špage, gline i drugih prirodnih materijala. Tako se izrađuju različiti ukrasni i uporabni predmeti s motivima iz etnobaštine kao suveniri.

Od 1999./2000. školske godine naša učenička zadruga redovito sudjeluje na državnim i međužupanijskim smotrama učeničkih zadruga, u smislu srodnih oblika, tj. u četvrtoj skupini  u postignućima u odgoju i obrazovanju odjela s posebnim programima. Na smotrama zadruga često postiže velike uspjehe te donosi nagrade i priznanja za osvojena mjesta.

Zadrugari često organiziraju prodajne izložbe koje su prigodno vezane uz neke blagdane ili događaje (Božić, Uskrs, Valentinovo, Agro – arca, Dan grada…) Tako na lokalnoj radio postaji te kroz turističke vodiče našeg mjesta, oglašavamo vrijeme i mjesto prodajnih izložbi naših radova. Vlastite proizvode plasiramo neposrednom prodajom. No, osim prodajnih izložbi kojima prezentiramo rad naše Zadruge i Centra, sudjelovali smo u humanitarnim prodajnim izložbama s članicama Lions cluba Vereucha i Društva naša djeca. Uz to, u humanitarnoj akciji Crvenog križa učenici i učitelji su sakupljali novčane priloge za pomoć najugroženijim obiteljima. Sudjelovali smo i u projektima S.O.S. telefona.

Centar surađuje s Muzejom grada Virovitice u prikupljanju etno motiva. Učenici redovito posjećuju izložbe primjerene nastavnom planu i programu. Detaljnije se upoznaju sa etnografsko-arheološkom, povijesnom i likovnom zbirkom iz koje izdvajaju etno motive za vez i oslikavanje keramičkih radova. Osim toga, surađujemo i s lokalnim poduzećem Flora, Gradom Virovitica, Turističkom zajednicom i cvjećarnicom «Arboretum».

Dana 26.studenog 2004. godine, Centru je od Hrvatske radio televizije dodijeljena Zlatna povelja « Slušaj kako zemlja diše», za rad s djecom s posebnim potrebama, «Za najljepši školski vrt«. Uz povelju Školi je dodijeljena i novčana nagrada u iznosu od 10.000,00 kn. Dok, 2011. godine naš Centar, ponovo dobiva Zlatnu povelju HRT – a za najljepši školski vrt.

Ravnateljica:
Marija Navarra, mag.educ.rehab.
Voditeljica Učeničke zadruge:
Sanja Sučić, mag.prim.educ.
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
Lj. Gaja 42
33 000 Virovitica
Tel/Fax: 033/721-854
E – mail: os-virovitica-004@skole.t-com.hr

http://osvirovitica.hr/