Search
Close this search box.

UZ

Lokvice

OŠ "Gripe"

Split

Učenička zadruga Lokvice osnovana je 2000. godine pod nazivom UZ Gripe. Naziv je dobila prema imenu naše škole. Budući je naša škola smještena na području gradskog kotara Lokve, zadrugu smo, po želji učenika, preimenovali 2013. godine te je novi naziv naše zadruge UZ Lokvice.

Rad zadruge je kontinuiran i podijeljen na brojne sekcije kao što su:
➢ stari zanati
➢ uradi sam
➢ mlade vezilje
➢ modelari
➢ likovna sekcija

Uključen je velik broj učiteljica razredne nastave koje svoje radove izlažu i prodaju na školskim sajmovima koje tradicionalno organiziramo za Božić i Uskrs. Osim naših školskih sajmova, rado sudjelujemo na izložbama na području grada Splita. Većinu proizvoda smo predstavili i na županijskim smotrama učeničkih zadruga. Budući je naša škola Međunarodna eko škola posebno pazimo na ekološke principe proizvodnje. Učenici-zadrugari rado sudjeluju u svim ekološkim aktivnostima kao što su prikupljanje starog papira, recikliranje, razvrstavanje otpada i slično.

Prema interesima učiteljica i učenika imamo raznolike proizvode. Neke od proizvoda radimo za prigode, neke radimo jednokratno, a neki proizvodi su dio naše stalne ponude.

Voditeljica UZ Lokvice je Ines Paut.
Voditeljica likovne sekcije Jelena Glavurdić.
Učiteljice razredne nastave uključene u rad UZ Lokvice većinu proizvoda proizvedu s učenicima kroz izvannastavne aktivnosti, a to su Matilda Vidović, Josipa Biuk, Agata Budeša, Vedrana Žaja i Mirjana Mikulandra.

ADRESA ŠKOLE: Stepinčeva 12, 21000 Split
TELEFON: 021/ 503 432
e-mail adresa: os-gripe@st.t-com.hr
web stranica škole: http://www.os-gripe-st.skole.hr