Search
Close this search box.

UZ

Kanata

OŠ don Mihovila Pavlinovića

Podgora

Učenička zadruga Kanata osnovana je u listopadu 2006. godine kao izvannastavna aktivnost učenika od 1. do 8. razreda. Riječ kanata znači proslava završetka poslova branja i prerade maslina.

UZ Kanata dijeli se na pet aktivnih sekcija:

• PRIRODNJACI (obrada zemlje, prikupljanje ljekovitoga bilja, sadnja i berba buhača, uređenje školskoga okoliša, soljenje ribe)

• MLADI MASLINARI (obrada maslina, branje maslina, proizvodnja maslinovog ulja)

 LIKOVNA SEKCIJA (izrada likovnih radova, izrada etiketa, plakata)

• PLANINARSKA SEKCIJA (sakupljanje ljekovitog bilja, ponašanje u prirodi, ekološka osviještenost)

• 3D-ovci (izrada autohtonog suvenira „Galebovo krilo“ kao i drugih suvenira)

Učenici se zalažu tijekom cijele godine stječući neposredna znanja o samom procesu (obrada maslina, obrada buhača, sakupljanje i prerada ljekovitoga bilja, izrada i obrada 3 D suvenira). Priča naše zadruge ima puno poruka i pouka:

 upornim radom i štednjom uspjeli smo održati svoju učeničku zadrugu,
• u krizi nam pomažu roditelji i mještani,
• u učeničkoj zadruzi zaradili smo svoj prvi džeparac,
• radimo samo ono što možemo prodati ili darovati,
• naši proizvodi ukras su školskih prostora,
• učeničko zadrugarstvo priprema nas za život,
• u učeničkoj zadruzi učimo zarađivati i trošiti samo zarađeno,
• ne možemo živjeti od nerada i na dug,
• nerad je uzrok mnogih poroka i nevolja.

Ciljevi su nam razvijanje ekološke osviještenosti, poduzetništva i sposobnosti uočavanja nedostataka i prednosti podneblja koje nas okružuje te koristiti stečena znanja za osobni i društveni napredak.