Izvješće sa Županijske smotre učeničkih zadruga Međimurske županije

Školska godina: 2020. / 2021.

Organizacijsko povjerenstvo – škola domaćin:

  1. Dragica Benčik, COO
  2. Zvjezdana Miri Barila, COO
  3. Robert Posavec, COO

 

Prosudbeno povjerenstvo:

  1. Dragica Benčik – Podružnica HUUZ-a MŽ
  2. Blanka Horvat – HUUZ, ZG
  3. Domagoj Bajtal – HUUZ, ZG

 

 

Uz / Rang Škola Učenici Mentori Voditelji UZ Ukupno
Fjjolica (1.) COO 1. David Bogar 2. Stjepan Rudnički 1. Anita Vidović 2. Zvjezdana Miri-Barila 1. Dragica Benčik 5
Ftičeki OŠ Belica 1.Saša Cmrečnjak 2. Marta Sabol 1. Emina Kefelja 1. Emina Kefelja 3
Klopotec (3.) OŠ Gornji Mihaljevec 1.Tia Kos 2. Hana Horvat 3. Kim Košir 1.Ivana Štimec Protrka 1. Andrijana Perčić 5
Krugg (2.) Graditeljska škola Čakovec -SŠ 1. Rajna Jakupek 1. Darija Dujam 1.Tamara Mustač   3
Kušlec OŠ Kuršanec 1. Izet Levačić 2. Danijela  Ignac 1. Biserka Đurđek   1. Svjetlana Zlatarek 4
Lafra OŠ Domašinec 1. Barbara Mučić 2. Marta Kovačić 1. Simona Sinković 1. Simona Sinković 3 + 1
Tinček OŠ Sveti Martin Na Muri 1. Ivan Pintarić 2. 2. Josip Sakač 1. Dubravka Resman Žignić 1. Maja Radek 4
7 1+6 14 8 7 – 1 28

Napomena:

– Županijska smotra se održala na daljinu putem ZOOM aplikacije

– Simona Sinković je imala status mentora i voditelja UZ .

– Na Državnu smotru UZ RH plasirale su se dvije učeničke zadruge: 1. Fijolica i 2. Krugg.

Pohvalnice: 8 učenika

Diplome:  6 učenika

Zahvalnice: 8+7+3+3= 21 (mentori, voditelji UZ, organizacijsko povjerenstvo, prosudbeno povjerenstvo).  

U Čakovcu: 7. lipnja 2021.

 

Voditeljica Podružnice HUUZ-a Medimurske županije: Dragica Benčik