Prezentacije: Istraživački rad u učeničkoj zadruzi

Predavanja održana na Zoom edukaciji 16. veljače 2022. godine:

1) Temelji istraživačkog rada / Skupljanje potrebnih informacija za provedbu istraživanja / Postavljanje hipoteze

prof. dr. sc. Boris Duralija, Agronomski fakultet

2) Obrazloženje teme istraživačkog rada / Materijal i metode / Rezultati istraživanja / Rasprava / Zaključci / Sažetak / Najčešće greške i nedoumice

Brankica Zbanatski, prof. – UZ Srčeke OŠ Marija Bistrica, Marija Bistrica

3) Tehničko oblikovanje istraživačkog rada / Oblikovanje plakata /
Prezentacija i obrana istraživačkog rada

Margita Žiković, dipl. ing. – voditeljica UZ Parentino, SŠ Mate Balote, Poreč