UZ

Bukvica

OŠ Vladimira Nazora

Nova Bukovica

Ime naše učeničke zadruge vuče značenje iz riječi bukva a vezano je za upotrebu njene kore kao sredstva za pisanje, što se vidi u korijenima nekih jezika, poput njemačkog (Buch) i engleskog (book) ◦ BUKVICA: Prvi rukopisi bili su napisani na tankim pločicama bukovine.

Cilj je Zadruge okupiti na dragovoljnoj osnovi što veći broj učenika i primjerenim metodičkim postupcima pod vodstvom učitelja mentora omogućiti im razvoj sklonosti, interesa i sposobnosti te stjecanje, produbljivanje i primjenu bioloških, tehničkih, gospodarskih, društvenih i srodnih znanja iz područja važnih za cjelokupan proizvodni proces od njegova planiranja do tržišnog i drugog vrednovanja rezultata rada.

U našoj se učeničkoj zadruzi čuva identitet kulturnog nasljeđa, duh tradicije i kulturne baštine ovoga kraja. U uskoj suradnji s udrugom žena „Bukovica u srcu“, pojedinim OPG-ima i roditeljima naših učenika, njegujemo etno i gastro baštinu svoga krajaobičaje vezane uz blagdane i svečanosti, kućne radinosti, stare zanate, vez. Tu su i ekološke aktivnosti za očuvanje okoliša i briga za okoliš, izrada suvenira i poticanje poduzetništva.

NAMJENA AKTIVNOSTI:

• Pobuditi i razviti svijest o nužnosti i vrijednosti rada za čovjekov život.
• Razvijati i njegovati radne navike te odgovornost, inovativnost, samostalnost, poduzetnost i potrebu za suradnjom; omogućiti stjecanje, produbljivanje,  
   proširivanje i primjenu znanja te razvoj sposobnosti bitnih za gospodarstvo i organizaciju rada.
• Razvijati svijest o mogućnosti, dosezima i potrebi primjene suvremenih znanstvenih, tehničkih i tehnoloških dostignuća.
• Pridonositi prijenosu znanja iz nastave u praktične djelatnosti Zadruge i, obrnuto, znanja iz rada u Zadruzi u nastavu.
• Razvijati ljubav prema prirodi i vrijednostima koje je čovjek stvorio svojim radom te svijest o nužnosti očuvanja ravnoteže u prirodi, zaštite okoliša i njegovanja
  baštine; omogućiti najveći razvitak sposobnosti i ostvarenje osobnih interesa, a time i samopotvrđivanje te spoznaju vlastitih sklonosti i sposobnosti.