UZ

Brnistra

OŠ "Vjekoslav Parać"

Solin

Učenička zadruga ‘Brnistra’
Osnovna škola ‘Vjekoslava Paraća’, Solin

Učenička zadruga Brnistra osnovana je 2001. godine u kojoj zadrugari pod vodstvom voditelja zadruge stječu, proširuju i primjenjuju znanja te razvijaju sposobnosti u izvedbi programa i vrednovanju rezultata svoga rada. Osnovni cilj je razvoj osobina ličnosti, te znanja, vještina, sposobnosti i stavova potrebnih za djelovanje pojedinca kao uspješne poduzetne osobe. 
Poduzetnička kompetencija uključuje razvoj učenika kao kreativnih i samostalnih osoba spremnih na prihvaćanje promjena i preuzimanje rizika, kao pojedinaca s razvijenim socijalnim i komunikacijskim sposobnostima i temeljnim znanjima iz područja gospodarstva i vođenja poslova, te područja obrta.

Djelovanje zadruge

Maslinarska sekcija: školski okoliš raspolaže s 2500 m2 obradive površine, a na 1300 m2 nalazi se 50 stabala maslina u kojem rade zadrugari pod vodstvom profesorice Žane Milat. Rad u masliniku temelji se na košnji, rezidbi, gnojenju, okopavanju, zaštiti od nametnika, zalijevanju, berbi maslina, prešanje maslina u uljari Novak, proizvodnji maslinovog ulja te konzerviranju maslina.

Eko grupa: djeluje s naglaskom na očuvanje, zaštitu prirode i prirodnog bogatstva te podizanju ekološke svijesti. Djelovanje se ostvaruje kroz izradu edukativnih panoa, obilježavanje važnih eko datuma, izradu ukrasnih predmeta od otpada, prirodnih materijala i ljekovitog bilja, izrada kutija za prikupljanje plastične, limene i tetrapak ambalaže, kroz izložbu radova na smotri zadruga, na Božićnoj priredbi i danu škole, sudjelovanje na eko natječajima, suradnja s UZ Mosorsko zvonce kroz druženja i radionice, suradnja s ekološkom udrugom Sunce, i Čistoća d.o.o, suradnja s Turističkom zajednicom grada Solina te tvornicom Cemex – kumom škole.

Likovna radionica: omogućava razvijanje likovno stvaralačke sposobnosti učenika, temeljene na novim iskustvima. Samostalnim likovnim kreiranjem učenici upoznaju nove likovne tehnike i materijale te aktivno sudjeluju u likovnim aktivnostima prilikom estetskog uređenja školskih prostora, grafičkoj pripremi školskog lista, scenografiji školskih priredbi i drugih događanja u školi. Upoznavanjem različitih tehnika i oblikovanja (keramika i lončarstvo, kiparstvo, rad na staklu, slikanje na svili i tkanini, inscenacija, kostim i maska, grafičke tehnike) sudjelujemo na smotrama učeničkih zadruga kao i na likovnim natječajima prezentacijom gotovih proizvoda, naglašavajući kulturnu baštinu grada Solina.


                                                                          
Voditeljica: Žana Milat prof.