UZ

Beletinček

OŠ Beletinec

Sveti Ilija

Učenička zadruga Beletinček osnovana je 2010. godine i od tad je promijenila nekoliko voditelja i sekcija. Od školske godine 2018./2019. voditelj zadruge je učitelj Dragan Sačer.

Sekcije Učeničke zadruge BeletinčekVezilje, Keramika i Kreativna škrinjica.
Suradnici: Snježana Martinez, Vesna Fadiga, Mateja Ratković, Goran Car.
Nositelji učeničke zadrugenastavnici, učenici, vanjski suradnici, roditelji.
Broj učenika uključenih u aktivnosti: dvadesetak učenika od prvog do osmog razreda.

Vrijeme i mjesto izvođenja aktivnosti: tijekom cijele školske godine kroz organiziranje radionica, sudjelovanjem na smotrama, izložbama i humanitarnim akcijama, s svojim radom uključujemo se u školi i široj lokalnoj zajednici. Novcem od prodaje tih proizvoda kupujemo materijal za izradu novih proizvoda ili ga doniramo u humanitarne svrhe i time dajemo svoj doprinos zajednici.

Ciljevi Učeničke zadruge Beletinček:

– stvaranje i razvijanje radnih navika
– poticanje kreativnosti, stvaralaštva, originalnosti i inventivnosti učenika
– poticanje ekološke osviještenosti i potrebe za očuvanjem prirode
– omogućavanje stjecanja novog i proširivanje postojećeg znanja te njegova praktična primjena u stvarnom životu
– razvijanje poduzetničkog duha kod učenika, razvijanje potrebe za suradnjom i timskim radom te organiziranim načinom rada
– poticanje na samostalnost, samokritičnost, samovrednovanje, solidarnost i ravnopravnost kod učenika.

Glavna vodilja Zadruge: ekološka opravdanost, racionalnost troškova i recikliranje sirovina i materijala. Nastojimo voditi računa o korisnosti  samog proizvoda. Prošle godine učenici škole prodajom starog papira sakupili su novac i kupili različite voćke za naš maleni voćnjak, a u proljeće ove godine trebali bismo dobiti na korištenje od Općine Sveti Ilija dvije manje parcele zemlje koje bi iskoristili za vrt i još jedan voćnjak u koji bi zasadili različite stare sorte voćaka. Dobivene plodove koristili bi polaznici sekcije Domaćinstvo u svome radu. Rad u školskom voćnjaku bio bi u domeni svih učenika naše škole, a ne samo rada zadruge.