Search
Close this search box.

Arca 2018.

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu od 18. do 20. listopada 2018. godine održane su 16. međunarodna izložba inovacija ARCA 2018 i 10. međunarodni sajam inovacija u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji AGRO ARCA. Učenička zadruga Pušlek iz Poljoprivredne škole Zagreb osvojila je zlatnu, srebrnu i dvije brončane medalje, učenička zadruga Klečka čarolija, Gimnazija Bernardina Frankopana zlatnu medalju, a Hrvatska udruga učeničkog zadrugarstva srebrnu medalju u kategoriji AGRO ARCA MLADI INOVATORI 2018.