UZ

APICULAE CIVITATIS NOVAE

OŠ "Rivarela"

Novigrad

Učenička zadruga ACN  osnovana je u rujnu 2009. godine pri Osnovnoj školi  ”Rivarela” Novigrad. Voditeljica Zadruge je Alica Jugovac, profesorica engleskog i njemačkog jezika i književnosti.
Ime “Apiculae”  dobila je po prvoj sekciji naše Zadruge – Pčelarskoj sekciji. Logo Zadruge izrađen je prema zamisli učenice Arin  Zakinja. Zadruga okuplja 120 učenika u 6 sekcija:
Salvetna tehnika, voditeljica: Alica Jugovac, Rozana Brezac-Radović
Pčelarstvo, voditelj: Boško Mileusnić
Izrada sapuna, voditeljica: Marina Galić
Kreativna radionica, voditeljice: Marina Galić, Aleksandra Krt
Eko grupa, voditeljice: Andrea Anić, Alica Jugovac
Grafička radionica, voditelj: Roberto Cimador

U radu Zadruge, osim redovnih članova, prema potrebi faza nastajanja proizvoda, sudjeluju ostali učenici Škole i vanjski suradnici. Zadruga se financira iz vlastitih prihoda od prodaje  proizvoda Zadruge i uz svesrdnu pomoć lokalne zajednice.

Katalog Zadruge trenutno broji 15 proizvoda u 3 programa;

a) Poljoprivredna proizvodnja (lavanda, med)
b) Izrada ukrasnih i uporabnih predmeta (okviri, podlošci, slike, privjesci, broševi, tanjuri, vitraj, torbe)
c) Njegovanje zavičajne baštine (grafika sa zavičajnim motivima, drvene makete grada)

U proteklih pet godina rada Zadruga bilježi odlične rezultate;

2011. g.
• mjesto, Županijska smotra  učeničkih zadruga (Poreč, 2. lipnja 2011.)
• sudjelovanje na XXIII. smotri učeničkih zadruga Republike Hrvatske (Opatija, 6.-8. studenoga 2011.)

2012.g.
• 2. mjesto, XI. smotra  učeničkih zadruga Primorsko – goranske i Istarske županije (Bribir, 1. lipnja 2012.)

2013.g.
• sudjelovanje na XXV. smotri učeničkih zadruga Republike Hrvatske (Županijski stol) Zagreb, 11. i 12. svibnja 2013.)

2014.g.
• mjesto, Županijska smotra  učeničkih zadruga (Poreč, 26. travnja 2014.)
• sudjelovanje na XXVI. smotri učeničkih zadruga Republike Hrvatske (Zagreb, 23. –  24. svibnja 2014.)

Svoje proizvode predstavljamo na raznim manifestacijama: Novigradske božićne radosti, Cvjetni sajam Poreč, Škola stvaralaštva Novigradsko proljeće, županijskim i međužupanijskim smotrama, Danu škole, humanitarnim priredbama i izložbama u Gradskoj knjižnici Novigrad.

PODACI O ŠKOLI:

Osnovna škola – Scuola elementare  “Rivarela”
Novigrad – Cittanova
Adresa: Emonijska 4
Broj telefona: 052 757 005, fax: 052 758 218
e-mail: os-rivarela@pu.htnet.hr

Ravnateljica škole: Davorka Parmač, prof.